Tag: soạn văn lớp 6

Soạn văn lớp 6 bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả tôi ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả ngắn gọn hay & đúng nhất:Câu 2(trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Kể về người anh, chị của mình Câu 3(trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Lập dàn ý cho bài văn miêu tả một đêm trăng nơi em...

Soạn văn lớp 6 bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm , dấu chấm hỏi , dấu chấm than ) ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong những sau có gì đặc biệt?a) Tôi phải bảo: - Được, chú mình...