Soạn văn lớp bài Tập làm thơ bốn chữ trang 84 ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Tập làm thơ bốn chữ  ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 2 (trang 84 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Hãy chỉ ra vần chân và vần lưng trong đoạn thơ sau: Mây lưng chừng hàng Về ngang lưng núi Ngàn cây nghiêm trang Mơ màng gieo bụi(Xuân Diệu) Câu 3(trang 85 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):Trong hai đoạn thơ sau, đoạn thơ nào gieo vần liền, đoạn nào gieo vần cách

Soạn văn lớp 6 bài Sông nước Cà Mau

Soạn văn lớp 6 bài Mẹ Hiền Dạy Con

Soạn văn lớp 6 trang 84 tập 2 bài Tập làm thơ bốn chữ  ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6  bài  Tập làm thơ bốn chữ ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Chuẩn bị ở nhà của Tập làm thơ bốn chữ  lớp 6 tập 2 trang 84

Câu 1 (trang 84 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ bốn chữ nào khác?

Câu 2 (trang 84 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Hãy chỉ ra vần chân và vần lưng trong đoạn thơ sau:

Mây lưng chừng hàng

Về ngang lưng núi

Ngàn cây nghiêm trang

Mơ màng gieo bụi

(Xuân Diệu)

Câu 3 (trang 85 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Trong hai đoạn thơ sau, đoạn thơ nào gieo vần liền, đoạn nào gieo vần cách:

Cháu đi đường cháu

Chú lên đường ra

Đến nay tháng sáu

Chợt nghe tin nhà

(Tố Hữu)

Nghé hành nghé hẹ

Nghé chẳng theo mẹ

Thì nghé theo đàn

Nghé chớ đi càn

Kẻ gian nó bắt.
(Đồng dao)

Câu 4 (trang 85 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đoạn thơ sau đây trích trong bài “Hai chị em” của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ “sông, cạnh” sao cho phù hợp.

Em bước vào đây

Gió hôm nay lạnh

Chị đốt than lên

Để em ngồi sưởi

Nay chị lấy chồng

Ở mãi Giang Đông

Dưới làn mây trắng

Cách mấy con đò.

Câu 5 (trang 86 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):
Tập làm một bài thơ bốn chữ chỉ nội dung, đặc điểm của đoạn thơ ấy

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Chuẩn  bị  ở nhà của Tập làm thơ bốn chữ 

Trả lời câu 1 soạn văn bài Chuẩn bị ở  nhà của Tập làm thơ bốn chữ    trang 84

Ngoài bài thơ Lượm, còn có các bài thơ 4 chữ:

Mùa thu của em

Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở nhìn trời êm

Mùa thu của em

Lá xanh cốm mới

Mùi hương như gọi

Từ màu lá sen

(Mùa thu của em- Quang Huy)

Những chữ cùng vần: em – êm, em – en

Trả lời câu 2  soạn văn bài Chuẩn bị ở  nhà của Tập làm thơ bốn chữ    trang 84

– Vần chân: hàng – trang

– Vần lưng: lưng – lưng, ngang – màng

Trả lời câu 3 soạn văn bài Chuẩn bị ở  nhà của Tập làm thơ bốn chữ    trang 85

– Vần liền được giep liên tiếp ở các vần thơ

– Vần cách không được gieo liên tiếp, thường bị cách quãng

– Vần liền: cháu- sáu, ra- nhà

– Vần cách: hẹ- mẹ, đàn- càn

Trả lời câu 4 soạn văn bài Chuẩn bị ở  nhà của Tập làm thơ bốn chữ    trang 85

Sửa: Để em ngồi cạnh (thay cho Để em ngồi sưởi)

Sửa: Cách mấy con sông (thay cho Cách mấy con đò)

Trả lời câu 5 soạn văn bài Chuẩn bị ở  nhà của Tập làm thơ bốn chữ    trang 86

Các bạn có thể tham khảo đoạn thơ sưu tầm sau:

Em yêu màu đỏ

Như máu con tim

Lá cờ tổ quốc

Khăn quàng đội viên

Em yêu màu xanh

Đồng bằng, rừng núi

Biển đầy cá tôm

Bầu trời cao vợi

Em yêu màu vàng

Lúa đồng chín rộ

Hoa cúc mùa thu

Nắng trời rực rỡ

(Sắc màu em yêu – Phạm Đình Ân)

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Tập làm thơ bốn chữ trên lớp  lớp 6 tập 2 trang 86

Ví dụ đoạn thơ bốn chữ

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Tập làm thơ bốn chữ trên lớp

Trả lời câu  soạn văn bài Tập làm thơ bốn chữ trên lớp   trang 86

Ví dụ đoạn thơ bốn chữ:

Hạt nắng mênh mang

Thắp lửa hai hàng

Lòng như gió bay

Một màu phượng cháy

Vần chân: mang – hàng; bay – cháy

—————————————————————————

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 2, giải ngữ văn lớp 6 tập 2, soạn văn lớp 6 bài Tập làm thơ bốn chữ   ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Tập làm thơ  bốn chữ siêu ngắn