Soạn văn lớp 9 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 9 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn hay nhất : Câu 8 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Giải thích tại sao trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận mà vẫn gọi đó là văn bản tự sự. Theo em, liệu có một văn bản nào chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất không? Câu 9 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Soạn văn lớp 9 bài Cố hương

Soạn văn lớp 9 bài Ôn tập phần tập làm văn

Soạn văn lớp 9 trang 220 tập 1 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 9 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) tập 1 trang 220

Câu 7 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Các nội dung văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở những lớp dưới?

Câu 8 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Giải thích tại sao trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận mà vẫn gọi đó là văn bản tự sự. Theo em, liệu có một văn bản nào chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất không?

Câu 9 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Kẻ lại bảng sau vào vở và đánh dấu (x) vào các ô trống mà kiểu văn bản chính có thể kết hợp với các yếu tố tương ứng trong nó (chẳng hạn tự sự có thể kết hợp với miêu tả thì đánh dấu vào ô thứ hai).

Câu 10 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Một số tác phẩm tự sự được học trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, và Kết bài. Tại sao bài tập làm văn tự sự của học sinh vẫn phải có đủ ba phần đã nêu?

Câu 11 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm văn có giúp được gì trong việc đọc – hiểu các văn bản tác phẩm văn học tương ứng trong sách giáo khoa Ngữ văn không? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ.

Câu 12 (trang 220 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Những kiến thức và kĩ năng về các tác phẩm tự sự của phần Đọc – hiểu văn bản và Tiếng Việt tương ứng đã giúp em những gì trong việc viết bài văn tự sự? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ.

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 9 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Trả lời câu 7 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

Các văn bản tự sự đã học ở lớp 9 so với nội dung về kiểu văn bản đã học ở các lớp dưới

– Giống: đều lấy tự sự làm phương thức biểu đạt chính, làm nên thành phần cơ bản của văn bản tự sự

– Khác: chương trình ngữ văn 9 giới thiệu thành phần khác trong văn bản tự sự, miêu tả (tả cảnh, nội tâm), nghị luận, độc thoại, đối thoại, các yếu tố này bổ sung cho nhau

Trả lời câu 8 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

– Tên gọi cho một loại văn bản căn cứ vào phương thức biểu đạt nào là chính. Bên cạnh phương thức chính bao giờ cũng có các phương thức biểu đạt khác.

– Trong một văn bản ít có trường hợp một văn bản chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất.

– Văn bản tự sự có cả miêu tả, biểu cảm, nghị luận và nếu tự sự là chính thì vẫn là văn bản tự sự

+ Tự sự sẽ chi phối các yếu tố khác phụ trợ cho nó.

Trả lời câu 9 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

Stt Kiểu văn bản chính Tự sự Miêu tả Nghị luận Biểu cảm Thuyết minh Điều hành
1 Tự sự X X X X
2 Miêu tả X X X
3 Nghị luận X X X
4 Biểu cảm X X X
5 Thuyết minh X X
6 Điều hành

Trả lời câu 10 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

Vì :

– Học sinh đang tập tạo lập văn bản nên cần phải rèn đúng với chuẩn mực, khuôn mẫu

– Chỉ sáng tạo khi đã nắm thành thạo các quy chuẩn

Trả lời câu 11 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

Kiến thức và kĩ năng phần văn bản tự sự của Phần Tập làm văn giúp ích nhiều cho việc học các văn bản tự sự phần văn học

+ Đi vào nội dung ý nghĩa cũng như vẻ đẹp nghệ thuật của tác phẩm

Ví dụ: Khi phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long ta thấy được vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên làm trên đỉnh Yên Sơn .

+ Thấy được sự kết hợp giữa kể và tả

+ Thấy được cách xây dựng tình huống truyện, tính cách nhân vật…

Trả lời câu 12 soạn văn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) trang 220

Những kiến thức, kĩ năng về tác phẩm tự sự của phần Đọc- hiểu văn bản và phần tiếng Việt tương ứng giúp ích nhiều cho việc viết văn tự sự

Ví dụ: Truyện ngắn Làng của Kim Lân sẽ giúp học sinh có thêm hiểu biết về tình huống truyện, trình tự thời gian, tâm lí nhân vật, ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ nhân vật…

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 9, soạn văn lớp 9 tập 1, giải ngữ văn lớp 9 tập 1, soạn văn lớp 9 bàiÔn tập làm văn (tiếp theo) ngắn gọn , soạn văn lớp 9 bài Ôn tập làm văn (tiếp theo) siêu ngắn