Soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2) Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chưa nó. Câu 3 (trang 156 sgk ngữ văn 9 tập 2) Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích Ở (a): Ba – ba; giống – giống; già – già: lặp

Soạn văn lớp 9 bài Con chó Bấc

Soạn văn lớp 9 bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Soạn văn lớp 9 trang 155 tập 2 bài Kiểm tra phần tiếng việt ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Kiểm tra phần tiếng việt tập 2 trang 155

Câu 1 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ.

Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

Câu 2 (trang 155 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chưa nó.

Câu 3 (trang 156 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích Ở (a): Ba – ba; giống – giống; già – già: lặp

Câu 4 (trang 156 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây

Câu 5 (trang 156 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

Câu 6 (trang 156 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Đọc truyện cười sau (trang 156 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?

b) Nội dung hàm ý ấy là gì?

c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt

Trả lời câu 1 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 155

Khởi ngữ: Còn mắt tôi

Có thể viết lại câu: Nhìn mắt tôi các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”

Trả lời câu 2 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 155

a, Thật đấy: dùng tỏ thái độ xác nhận, khẳng định điều nói trong câu (thành phần tình thái)

b, Cũng may: dùng để tỏ sự đánh giá tốt về điều được nói trong câu (thành phần tình thái)

Trả lời câu 3 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156

Đoạn trích a, các từ giống, ba, già, ba con thuộc phép lặp. Từ vậy thuộc phép thế

Đoạn b, cụm từ thế là thuộc phép nối

Trả lời câu 4 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156

Họa sĩ – họa sĩ: phép lặp

– Sa Pa – đấy: thế

Trả lời câu 5 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156

Em chọn một bài viết tiêu biểu của mình, rồi liệt kê ra các phép liên kết: phép thế, phép lặp, phép liên tưởng, phép nối…

Trả lời câu 6 soạn văn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156

a, Câu chứa hàm ý: ” Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thịt vạt đằng sau phải may ngắn lại”

b, Nội dung hàm ý: “Ngài phải cúi đầu thấp trước quan trên, ngài ngửng đầu lên cao đối với dân đen”

Từ câu trên suy ra hàm ý: ông là kẻ nịnh trên nạt dưới

c, Tuy nhiên, người nghe chỉ hiểu hàm ý trực tiếp, điều này được xác nhận ở câu lệnh cuối của quan ” thế thì nhà người may cho ta cả hai kiểu”

Nếu quan hiểu hàm ý thứ hai thì sẽ nổi cơn thịnh nộ. Sự ngu ngốc của quan đã tạo ra tiếng cười cho câu chuyện

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 9, soạn văn lớp 9 tập 2, giải ngữ văn lớp 9 tập 2, soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt ngắn gọn , soạn văn lớp 9 bài Kiểm tra phần tiếng việt siêu ngắn