Soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 4 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó? Câu 3 (trang 4 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Phân tích từng câu tục ngữ theo những nội dung sau: a. Nghĩa của câu tục ngữ. b. Cơ sở thực tiễn của kinh nghiệm nêu trong câu tục ngữ.

Soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt ( tiếp theo )

Soạn văn lớp 7 trang 4 tập 2 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất tập 2 trang 4

Câu 1 (trang 4 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Đọc kĩ các câu tục ngữ và chú thích trong bài để hiểu văn bản và những từ ngữ khó.

Câu 2 (trang 4 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó?

Câu 3 (trang 4 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Phân tích từng câu tục ngữ theo những nội dung sau:

a. Nghĩa của câu tục ngữ.

b. Cơ sở thực tiễn của kinh nghiệm nêu trong câu tục ngữ.

c. Một số trường hợp có thể áp dụng kinh nghiệm nêu trong câu tục ngữ. (Ví dụ, có thể ứng dụng câu 1 vào việc sử dụng thời gian cho phù hợp ở mùa hè, mùa đông như thế nào?)

d. Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện.

Câu 4 (trang 5 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Nhìn chung tục ngữ có những đặc điểm về hình thức:

– Ngắn gọn.

– Thường có vần, nhất là vần lưng.

– Các vế thường đối xứng nhau cả về hình thức, cả về nội dung.

– Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh.

Hãy minh họa những đặc điểm nghệ thuật đó và phân tích giá trị của chúng bằng những câu tục ngữ trong bài.

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Trả lời câu 1 soạn văn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 4

Đọc kĩ tục ngữ và chú thích.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 4

Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành 2 nhóm:

+ 4 câu tục ngữ đầu về thiên nhiên

+ 4 câu tục ngữ sau về lao động sản xuất

Trả lời câu 3 soạn văn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 4

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

– Tháng năm: đêm ngắn ngày dài, tháng Mười: đêm dài, ngày ngắn.

– Cơ sở thực tiễn của câu tục ngữ: do sự vận động của Trái Đất, tháng 5 do vị trí nước ta nhận lượng ánh sáng lâu hơn nên ta có cảm giác ngày dài hơn, ngược lại.

– Áp dụng: chú ý phân bố thời gian biểu sinh hoạt, làm việc hợp lý, biết trân trọng thời gian.

“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”

– Trời nhiều sao sẽ nắng, trời vắng (vắng) sao sẽ mưa

– Kinh nghiệm này dựa trên quan sát thực tiễn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

– Nhìn sao có thể đoán biết được thời tiết để sắp xếp việc.

“Ráng mỡ gà có nhà thì giữ”

– Trời xuất hiện ráng có màu vàng mỡ gà có nghĩa sắp có bão

– Đây là kinh nghiệm dự đoán bão

– Nhắc nhở ý thức việc chủ động phòng chống bão lũ

“Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt”

– Vào tháng bảy, nếu thấy kiến di chuyển nhiều thì sắp có mưa lớn, lụt lội.

– Cơ sở: Kiến là côn trùng nhạy cảm, khi sắp có mưa bão sẽ bò lên nơi cao ráo

– Từ thực tế quan sát, áp dụng phòng chống bão lũ, thiên tai

“Tấc đất tấc vàng”

– Đất quý giá, quan trọng được ví như vàng

– Đất quý giá vì nuôi sống con người, nơi con người được cư ngụ, bảo vệ

– Cảnh tỉnh sử dụng tài nguyên đất hợp lí, và đề cao giá trị của tài nguyên này.

“Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền”

– Thứ tự quan trọng của các nghề đem lại kinh tế cho con người: nghề nuôi cá, làm vườn, làm ruộng

– Cơ sở khẳng định xuất phát từ lợi ích được mang lại từ những nghề đó

– Giúp con người biết khai thác tốt các điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên để tạo ra của cải vật chất.

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”

– Khẳng định thứ tự quan trọng các yếu tố khi trồng lúa: nước, phân, lao động, giống lúa

– Kinh nghiệm câu tục ngữ giúp người nông dân hiểu được tầm quan trọng của từng yếu tố, mối quan hệ của chúng.

“Nhất thì, nhì thục”

– Nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố thời vụ, đất đai đã được khai phá, chăm bón với nghề trồng trọt.

– Nhắc nhở về thời vụ, chuẩn bị kĩ lưỡng đất đai trong canh tác

Trả lời câu 4 soạn văn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 5

Câu tục ngữ: Ráng mỡ gà có nhà thì giữ

– Ngắn gọn: Số lượng từ: 7 từ

– Thường có vần, nhất là vần lưng: từ “gà” vần với từ “nhà”

– Hai vế đối xứng cả hình thức lẫn nội dung: “ráng mỡ gà” đối với vế “có nhà thì giữ”

– Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh: hình ảnh “ráng mỡ” ở chân trời báo hiệu trời sắp có mưa bão lớn.

——————————————————————————–

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất lớp 7 tập 2 trang 5

Sưu tầm thêm một số câu tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm của nhân dân ta về các hiện tượng mưa, nắng, bão, lụt.

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 5

Một số câu tục ngữ về hiện tượng mưa nắng, bão lụt:

– Chớp đằng tây mưa dây bão giật

– Cầu vồng mống cụt, không lụt cũng mưa

– Qụa tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 7, soạn văn lớp 7 tập 2, giải ngữ văn lớp 7 tập 2, soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất ngắn gọn , soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất siêu ngắn