Soạn văn lớp 7 bài Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 7 bài Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn hay nhất : Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Hãy tìm cách chữa lại cho đúng. – Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang. – Ăn mặc của chị thật là giản dị. – Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng. – Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh.

Soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Soạn văn lớp 7 bài Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Soạn văn lớp 7 trang 166 tập 1 bài Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 7 bài Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Sử dụng từ đồng âm,đúng chính tả từ tập 1 trang 166

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào?

– Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá.

– Em bé đã tập tẹ biết nói.

– Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Sử dụng từ đồng âm,đúng chính tả

Trả lời câu soạn văn bài Sử dụng từ đồng âm,đúng chính tả từ trang 166

– Hầu hết đều sai phụ âm đầu

– Sửa: dùi- vùi; tập tẹ – bập bẹ; khoảng khắc – khoảnh khắc

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Sử dụng từ đúng nghĩa từ tập 1 trang 166

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Hãy thay bằng từ thích hợp

– Đất nước ta ngày càng sáng sủa.

– Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế.

– Con người phải biết lương tâm.

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Sử dụng từ đúng nghĩa 

Trả lời câu soạn văn bài Sử dụng từ đúng nghĩa trang 166

– Các từ dùng sai: sáng sủa, cao cả, biết

– Chữa lỗi:

+ Đất nước ta ngày càng tươi đẹp.

+ Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ quý báu để chúng ta vận dụng vào thực tế.

+ Con người phải có lương tâm.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Sử dụng từ đồng âm đúng chính tả từ tập 1 trang 167

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Hãy tìm cách chữa lại cho đúng.

– Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang.

– Ăn mặc của chị thật là giản dị.

– Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

– Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh.

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Sử dụng từ đồng âm đúng chính tả

Trả lời câu soạn văn bài Sử dụng từ đồng âm đúng chính tả trang 167

– Các từ dùng sai: hào quang (danh từ, không thể đóng vai trò như một tính từ)

+ Ăn mặc (động từ, không dùng như danh từ)

+ Thảm hại (tính từ, không thể sử dụng như danh từ

+ Giả tạo phồn vinh (sai về trật tự kết hợp)

– Chữa thành:

+ Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng.

+ Cách ăn mặc của chị thật giản dị.

+ Bọn giặc chết thảm hại… bỏ mạng.

+ Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là phồn vinh giả tạo.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ tập 1 trang 167

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Hãy thay bằng từ thích hợp

– Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta.

– Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên […]. Nhưng Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ.

(Dẫ theo Nguyễn Đức Dân)

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ

Trả lời câu soạn văn bài Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ trang 167

Các từ in đậm dùng sai so với sắc thái biểu cảm

– Từ lãnh đạo mang sắc thái sang trọng, tôn trọng

Sửa: Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu sang xâm lược nước ta.

– Từ chú hổ: mang nghĩa thân thiện, đáng yêu

Sửa: Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên. Nhưng Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Không lạm dụng từ địa phương,từ hán việt tập 1 trang 167

Trong trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt.

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 7 bài Không lạm dụng từ địa phương,từ hán việt

Trả lời câu 1 soạn văn bài Không lạm dụng từ địa phương,từ hán việt trang 152

Sử dụng từ địa phương trong ngữ cảnh không phù hợp sẽ làm cho người nghe, người đọc khó hiểu, không hiểu được. Trong tác phẩm văn học để tạo nên sắc thái

————————————————————

Tags: soạn văn lớp 7, soạn văn lớp 7 tập 1, giải ngữ văn lớp 7 tập 1, soạn văn lớp 7 bài Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn , soạn văn lớp 7 bài Chuẩn mực sử dụng từ siêu ngắn