Soạn văn lớp 6 trang 116 bài Cụm Danh Từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài bài Cụm Danh Từ ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho nhưng từ nào? Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ: – túp lều / một túp lều – một túp lều / một túp lều nát – một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển. Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Soạn văn lớp 6 bài Từ Mượn

Soạn văn lớp 6 bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Soạn văn lớp 6 trang 116 bài Cụm Danh Từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6 bài bài Cụm Danh Từ ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài bài Cụm Danh Từ lớp 6 tập 1 trang 96

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho nhưng từ nào? Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

– túp lều / một túp lều

– một túp lều / một túp lều nát

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển.

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm một cụm danh từ. Đặt câu với cụm danh từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động của cụm danh từ so với một danh từ.

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Cụm Danh Từ

Trả lời câu 1 soạn văn bài Cụm Danh Từ trang 116

1. Các từ in đậm như “một” và “hai” bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng cho danh từ đứng phía sau nó

– Các từ in đậm như “ xưa”, “ông lão đánh cá” “nát trên bờ biển” bổ sung ý nghĩa về tính chất.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Cụm Danh Từ trang 117

– Một túp lều: xác định được đơn vị

– Một túp lều nát: xác định được tính chất, tình trạng của sự vật

– Một túp lều nát trên bờ biển: xác định được tính chất của sự vật

Trả lời câu 3 soạn văn bài Cụm Danh Từ trang 117

Cụm danh từ: Những cánh đồng ấy

Đặt câu: Những cánh đồng ấy mang về vụ mùa bội thu cho nông dân.

Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, hoạt động trong câu giống như một danh từ.

——————————————————————————–

Câu hỏi phần Cấu tạo của cụm danh từ

Câu 1(trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm cụm danh từ có trong câu sau: Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh làm sao phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. (Em bé thông minh)

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau danh từ trong các cụm danh từ trên, sẵp xếp chúng thành loại.

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Điền vào mô hình cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ

——————————————————————————–

Trả lời câu hỏi bài Cấu tạo của cụm danh từ

Trả lời câu 1 soạn văn bài Cấu tạo của cụm danh từ trang 117

Các cụm danh từ:

– Làng ấy

– Ba thúng gạo nếp

– Ba con trâu đực

– Ba con trâu ấy

– Cả làng

Trả lời câu 2 soạn văn bài Cấu tạo của cụm danh từ trang 117

Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc:

– Các từ ngữ phụ thuộc đứng trước danh từ: cả, ba, chín

– Các từ ngữ phụ thuộc đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

* Sắp xếp chúng thành hai loại:

– Các phụ ngữ đứng trước có hai loại:

+ cả

+ ba, chín

– Các phụ ngữ đứng sau có hai loại:

+ nếp, đực, sau

+ ấy

Trả lời câu 3 soạn văn bài Cấu tạo của cụm danh từ trang 117

Điền các cụm danh từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

t1

t2

s1

s2

làng

ấy

ba

thúng

gạo

nếp

ba

con

trâu

đực

ba

con

trâu

ấy

chín

con

năm

sau

cả

làng

 

——————————————————————————–

Câu hỏi phần luyện tập bài Cụm Danh Từ

Câu 1, 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ.

Câu 3 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn trích thuộc bài tập 3

——————————————————————————–

Trả lời câu hỏi bài Cụm Danh Từ phần luyện tập

Trả lời câu 1 phần luyện tập bài Cụm Danh Từ

Các cụm danh từ:

– Một người chồng thật xứng đáng

– Một lưỡi búa của cha để lại

– Một con yêu tinh ở trên núi

Trả lời câu 2 phần luyện tập bài Cụm Danh Từ

hần phụ trướcPhần trung tâmPhần sauT2T1T1T2S1S2
Mộtngườichồngthật xứng đáng

Mộtlưỡibúacủa cha để lại

Mộtconyêu tinhở trên núi

Trả lời câu 3 phần luyện tập bài Cụm Danh Từ

+ Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước

+ Thận không ngờ thanh sắt đó lại chui vào lưới của mình.

+ Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài Cụm Danh Từ ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Cụm Danh Từ siêu ngắn