Soạn văn lớp 6 trang 114 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng? Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người, có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người điều gì?

Soạn văn lớp 6 bài Ngôi Kể Trong Văn Tự Sự

Soạn văn lớp 6 bài Luyện Nói Kể Chuyện

Soạn văn lớp 6 trang 114 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6 bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn gọn hay & đúng nhất

Bố cục bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

– Đoạn 1 (từ đầu … kéo nhau về): Chân, Tay, Tai, Mắt so bì, tỵ nạnh với lão Miệng.

– Đoạn 2 (tiếp … họp nhau lại để bàn): hậu quả của suy nghĩ, quyết định sai.

– Đoạn 3 (còn lại): Cách sửa chữa hậu quả.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng lớp 6 tập 1 trang 116

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng?

Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người, có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người điều gì?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Trả lời câu 1 soạn văn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng trang 116

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng vì:

– Họ nhận thấy họ phải làm việc nhọc nhằn quanh năm, còn lão Miệng thì chẳng làm gì, chỉ ngồi ăn không

– Lập luận này xuất phát từ việc nhận định phiến diện bên ngoài: mắt nhìn, tay làm, chân đi, tai nghe, đều phục vụ cho lão miệng hưởng thụ.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng trang 116

Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người:

+ Có thể coi cả cơ thể như một tổ chức, cộng đồng, các bộ phận chính là từng cá thể riêng lẻ trong tổ chức, cộng đồng.

– Mỗi cá nhân không thể tồn tại tách biệt khỏi mối quan hệ với cộng đồng. Mỗi cộng đồng đều có tổ chức, mối quan hệ liên đới chặt chẽ, tự quy định chức năng thích hợp.

– Sống trong cộng đồng cần có tinh thần, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người.

——————————————————————————–

Câu hỏi phần luyện tập bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Câu 1: Nhắc lại định nghĩa truyện ngụ ngôn và tên gọi những truyện ngụ ngôn đã học.

——————————————————————————–

Trả lời câu hỏi bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng phần luyện tập

Trả lời câu 1 phần luyện tập bài bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

– Định nghĩa truyện ngụ ngôn: Xem chú thích (*) SGK – trang 100.

– Các truyện ngụ ngôn đã học: Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Đeo nhạc cho mèo; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

Hoặc soạn chi tiết hơn

– Định nghĩa: Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người bài học nào đó.

– Những truyện ngụ ngôn đã học:

+ Ếch ngồi đáy giếng

+ Thầy bói xem voi

+ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài bài Chân Tay Tai Mắt Miệng ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Chân Tay Tai Mắt Miệng siêu ngắn