Soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ ngắn gọn hay & đúng nhất

Soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ ngắn gọn hay & đúng nhất: Hãy điền các từ học hỏi, học tập, học hành, học lỏm vào chỗ trống trong những câu ở bài tập 2 SGK tr.36 sao cho phù hợp. Đọc truyện Thế thì không mất trong SGK tr.36 và cho biết giải nghĩa từ mất như nhân vật Nụ có đúng không.

Soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên

Soạn văn lớp 6 bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ ngắn gọn hay & đúng nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Nghĩa Của Từ lớp 6

I. NGHĨA CỦA TỪ LÀ GÌ?

Dưới đây là một số chú thích trong những bài văn các em đã học:

  • – tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tộc…) được hình thành từ lâu trong cuộc sống, được mọi người làm theo.
  • – lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm.
  • – nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa.

Em hãy cho biết:

1. Mỗi chú thích trên gồm mấy bộ phận?

2. Bộ phận nào chú thích nêu lên nghĩa của từ?

3. Nghĩa của từ ứng với phần nào trong mô hình dưới đây?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ

Trả lời câu 1 soạn văn bài Nghĩa Của Từ

Mỗi chú thích trên gồm hai bộ phận.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Nghĩa Của Từ

Bộ phận nêu lên nghĩa của từ là bộ phận đứng đằng sau dấu hai chấm.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Nghĩa Của Từ

Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình.

II. Cách giải thích nghĩa của Từ

Câu 2: Trong mỗi chú thích trong câu 1, nghĩa của từ được giải thích bằng cách nào?

Giải phần CÁCH GIẢI THÍCH NGHĨA CỦA TỪ

  • – tập quán được giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị (thói quen của một cộng đồng được hình thành từ lâu đời trong đời sống, được mọi ngời làm theo)
  • – lẫm liệt, nao núng được giải thích bằng cách đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa (hùng dũng, oai nghiêm; lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa).

——————————————————————————–

Câu hỏi phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ trang 36 ngữ văn tập 1

Câu 1 (trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Đọc lại một vài chú thích ở sau các văn bản đã học. Cho biết mỗi chú thích giải nghĩa từ theo cách nào?

Câu 2 (trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Hãy điền các từ học hỏi, học tập, học hành, học lỏm vào chỗ trống trong những câu ở bài tập 2 SGK tr.36 sao cho phù hợp.

Câu 3 (trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống ở bài tập 3 cho phù hợp.

Câu 4 (trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Giải thích các từ sau theo những các đã biết:

  • – giếng
  • – rung rinh
  • – hèn nhát.

Câu 5 (trang 36 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Đọc truyện Thế thì không mất trong SGK tr.36 và cho biết giải nghĩa từ mất như nhân vật Nụ có đúng không.

——————————————————————————–

Trả lời câu hỏi soạn văn 6 tập 1 bài Nghĩa Của Từ phần luyện tập

Trả lời câu 1 phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ

Các chú thích ở trong sách giáo khoa giải thích từ ngữ theo hai cách:

– Đưa ra khái niệm, định nghĩa

– Đưa ra từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Trả lời câu 2 phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ

– Học tập

– Học lỏm

– Học hỏi

– Học hành

Trả lời câu 3 phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ

Các từ cần điền

– Trung bình

– Trung gian

– Trung niên

Trả lời câu 4 phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ

– Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu trong lòng đất có dáng hình trụ, dùng để lấy mạch nước ngầm

– Rung rinh: trạng thái rung động, đung đưa của sự vật

– Hèn nhát: sợ sệt, thiếu can đảm đến mức đáng khinh

Trả lời câu 5 phần luyện tập bài Nghĩa Của Từ

– Từ mất có nhiều nghĩa:

+ Nghĩa 1: không còn thuộc về mình nữa

+ Nghĩa 2: không thấy, không còn nhìn thấy nữa

+ Nghĩa 3: chết

Nhân vật nụ đã dựa vào việc cô chủ hiểu theo nghĩa thứ hai để tự bào chữa cho mình trong việc đánh rơi cái ống vôi của cô chủ xuống lòng sông.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ ngắn gọn, soạn văn lớp 6 Nghĩa Của Từ siêu ngắn