Soạn văn lớp 6 bài Cụm Động Từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Con hổ có nghĩa ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa nghĩa cho những từ nào? Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. (Em bé thông minh) Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Thử lược bỏ các từ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng. Câu 3 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Soạn văn lớp 6 bài Trả Bài Tập Làm Văn Số 1

Soạn văn lớp 6 bài Nghĩa Của Từ

Soạn văn lớp 6 trang 147 bài Cụm Động Từ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6 bài Cụm Động Từ ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Cụm Động Từ là gì lớp 6 tập 1 trang 147

Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa nghĩa cho những từ nào? Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

(Em bé thông minh)

Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thử lược bỏ các từ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng.

Câu 3 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm một cụm động từ. Đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu của cụm động từ so với một động từ.

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Cụm Động Từ là gì

Trả lời câu 1 soạn văn bài Cụm Động Từ trang 147

1. các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho:

–  đã, nhiều nơi ⟶ đi

–  cũng, những câu đố oái oăm ⟶ ra

Trả lời câu 2 soạn văn bài Cụm Động Từ trang 147

Nếu lược bỏ những từ in đậm thì các từ được bổ nghĩa trên trở nên chơ vơ, không có chỗ bám víu, câu trở nên tối nghĩa hoặc vô nghĩa.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Cụm Động Từ trang 147

–  Cụm động từ: đang làm bài tập

–  Đặt câu: Bạn Hà / đang làm bài tập.

CN               VN

–  Nhận xét:

+ Động từ làm vị ngữ trong câu.

+ Cụm động từ cũng làm vị ngữ trong câu.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Cấu tạo Cụm Động Từ lớp 6 tập 1 trang 148

Trả lời câu 1 (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Vẽ mô hình cấu tạo cụm động từ đã dẫn ở mục 1 SGK

Trả lời câu 2 (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước, phần sau cụm động từ:

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Cấu tạo Cụm Động Từ

Trả lời câu 1 soạn văn bài Cụm Động Từ trang 148

Phần trước Phần trung tâm

Phần sau

đã đi nhiều nơi
cũng ra

những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

Trả lời câu 2 soạn văn bài Cụm Động Từ trang 148

Những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước, phần sau cụm động từ:

– Phụ ngữ phần trước:

+ Ví dụ: đã, đang sẽ, hãy, đừng, chớ, không, chưa, chẳng,…

+ Bổ sung cho động từ về các ý nghĩa: quan hệ thời gian; tiếp diễn tương tự; khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; khẳng định hoặc phụ định hoạt động.

– Phụ ngữ phần sau:

+ Ví dụ: xong, rồi, tốt, giỏi, sách, nhà…

+ Bổ sung cho động từ về các ý nghĩa: đối tượng, hướng, địa điểm; thời gian, mục đích, nguyên nhân; phương tiện và cách thức hành động.

——————————————————————————–

Câu hỏi Phần Luyện Tập lớp 6 tập 1 trang 149

câu 1 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm các cụm động từ trong những câu sau:

a) Em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà.

(Em bé thông minh)

b) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

c) Cuối cùng, triều đình đành tìm cách giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ.

(Em bé thông minh)

Câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chép các cụm động từ nói trên vào mô hình cụm động từ

Câu 3 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm trong đoạn dưới đây. Việc dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của người cha và viên quan nói lên điều gì về trí thông minh của chú bé trong truyện Em bé thông minh.

Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào thì đứa con chừng bảy, tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan […]. Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công. (Em bé thông minh)

Câu 4 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Viết một câu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biển. Chỉ ra các cụm động từ có trong đoạn văn đó.

 

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu 1 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 149

Các cụm động từ:

a, còn đang đùa nghịch ở sau nhà

b, yêu thương Mị Nương hết mực

c, đành tìm cách giữ sứ thần

Trả lời câu 2 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 149

Phụ trước Trung tâm Phụ sau
Còn đang Đùa nghịch ở sau nhà
Yêu thương Mị Nương hết mực
Đành Tìm cách Giữ sứ thần

Trả lời câu 3 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 149

Các từ in đậm: chưa (hành động có thể xảy ra và không (hành động không thể xảy ra).

→ Thể hiện sự thông minh nhanh trí của chú bé khi người cha chưa kịp phản ứng thì chú bé đã có câu trả lời.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 149

Truyện Treo biển mang lại tiếng cười nhẹ nhàng khi mượn câu chuyện cửa hàng bán cá nghe mọi người góp ý về tên biển quảng cáo cũng làm theo. Truyện này phê phán những người thiếu chủ kiến làm việc, hành động vội vàng, không suy nghĩ trước sau khi nghe ý kiến của người khác.

– Các cụm động từ: mang lại tiếng cười nhẹ nhàng; góp ý về tên biển quảng cáo; hành động vội vàng, không suy nghĩ trước sau; nghe ý kiến của người khác.

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 1, giải ngữ văn lớp 6 tập 1, soạn văn lớp 6 bài Cụm Động Từ ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Cụm Động Từ siêu ngắn