Soạn văn lớp 6 bài Các thành phần chính của câu ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Các thành phần chính của câu  ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 2 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Tìm các thành phần câu nói trên trong câu sau: Chẳng bao lâu tôi trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. (Tô Hoài) Câu 3 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Thử lần lượt bỏ từng thành phần câu nói trên rồi rút ra nhận xét: – Những thành phần nào bắt buộc phải có mặt trong câu để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn.

Soạn văn lớp 6 trang 128 bài Số từ và Lượng từ

Soạn văn lớp 6 bài Chữa Lỗi Dùng Từ

Soạn văn lớp 6 trang 92 tập 2 bài Các thành phần chính của câu   ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Thánh Gióng ngắn gọn hay & đúng nhấtSoạn văn lớp 6 bài  Các thành phần chính của câu   ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Phân biệt  thành phần chính với thành phần phụ của câu trong bài Các thành phần chính của câu  lớp 6 tập 2 trang 92

Câu 1 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Nhắc lại tên các thành phần câu em đã được học ở bậc Tiểu học?

Câu 2 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tìm các thành phần câu nói trên trong câu sau:

Chẳng bao lâu tôi trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.

(Tô Hoài)

Câu 3 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Thử lần lượt bỏ từng thành phần câu nói trên rồi rút ra nhận xét:

– Những thành phần nào bắt buộc phải có mặt trong câu để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn.

– Những thành phần nào không bắt buộc phải có mặt trong câu?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu trong bài Các thành phần chính của câu

Trả lời câu 1 soạn văn bài Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu trong bài  Các thành phần chính của câu  trang 92

Ở bậc tiểu học các thành phần câu đã học: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu trong bài  Các thành phần chính của câu  trang 92

– Trạng ngữ: chẳng bao lâu

– Chủ ngữ: tôi

– Vị ngữ: đã trở thành một tràng dế thanh niên cường tráng.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu trong bài  Các thành phần chính của câu  trang 92

– Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần bắt buộc phải có trong câu để câu hoàn chỉnh về ý nghĩa

– Trạng ngữ là thành phần có thể có hoặc không.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Vị ngữ của bài  Các thành phần chính của câu  lớp 6 tập 2 trang 92

Câu 1 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Nêu đặc điểm của vị ngữ:

– Vị ngữ có thể kết hợp với những từ nào về phía trước?

– Vị ngữ trả lời cho những câu hỏi như thế nào?

Câu 2 (trang 92 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Phân tích cấu tạo của vị ngữ trong các câu dẫn dưới đây

a) Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.

(Tô Hoài)

b) Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập.

(Đoàn Giỏi)

c) Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam […]. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.

(Thép Mới)

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài  Vị ngữ của bài Các thành phần chính của câu

Trả lời câu 1 soạn văn bài   Vị ngữ của bài Các thành phần chính của câu  trang 92

– Vị ngữ có thể kết hợp với phó từ, trợ từ

+ Trong ví dụ a: vị ngữ kết hợp với phó từ “đã”

– Vị ngữ thường trả lời cho câu hỏi: làm gì? là gì? như thế nào?

Trả lời câu 2 soạn văn bài   Vị ngữ của bài Các thành phần chính của câu  trang 92

a, Vị ngữ: ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống

– Vị ngữ này gồm các cụm động từ “ra đứng cửa hang” và “ xem hoàng hôn xuống”

b, Vị ngữ: nằm sát bên bờ sông ồn ào, đông vui, tấp nập

– Vị ngữ là cụm động từ

c, Vị ngữ: là người bạn thân của nông dân Việt Nam

– Vị ngữ là cụm danh từ

→ Vị ngữ thường là từ hoặc cụm từ,

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Chủ ngữ của bài  Các thành phần chính của câu  lớp 6 tập 2 trang 93

Câu 1 (trang 93 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đọc lại các câu vừa phân tích ở phần II. Cho biết mối quan hệ giữa sự vật nêu ở chủ ngữ với hành động, đặc điểm, trạng thái … nêu ở vị ngữ là quan hệ gì?

a) Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.

(Tô Hoài)

b) Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập.

(Đoàn Giỏi)

c) Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam […]. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.

(Thép Mới)

Câu 2 (trang 93 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Chủ ngữ có thể trả lời những câu hỏi như thế nào?

Câu 3 (trang 93 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Phân tích cấu tạo của chủ ngữ trong các câu đã dẫn ở mục I, II SGK

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài  Chủ ngữ của bài Các thành phần chính của câu

Trả lời câu 1 soạn văn bài   Chủ  ngữ của bài Các thành phần chính của câu  trang 93

– Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ.

Trả lời câu 2 soạn văn bài   Chủ  ngữ của bài Các thành phần chính của câu  trang 93

Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì?

Trả lời câu 3 soạn văn bài   Chủ  ngữ của bài Các thành phần chính của câu  trang 93

Chủ ngữ:

a, Tôi

b, Chợ Năm Căn

c, Cây tre

——————————————————————————–

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Các thành phần chính của câu   lớp 6 tập 2 trang 94

Câu 1(trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết mỗi chủ ngữ hoặc vị ngữ có cấu tạo như thế nào?

Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách và các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.

(Tô Hoài)

Câu 2(trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đặt ba câu theo yêu cầu sau:

a) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì? để kể lại một việc tốt em hoặc bạn em mới làm được.

b) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Như thế nào? để tả hình dáng hoặc tính tình đáng yêu của một bạn trong lớp em.

c) Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì? để giới thiệu một nhân vật trong truyện mà em vừa đọc với các bạn trong lớp.

Câu 3(trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Chỉ ra chủ ngữ trong mỗi câu văn em vừa đặt được. Cho biết các chủ ngữ ấy trả lời cho những câu hỏi như thế nào?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 6 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu 1 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 94

– Chủ ngữ là:

+ Là đại từ “tôi”

+ Là các cụm danh từ: Đôi càng tôi, những cái vuốt ở chân, ở khoeo; Những ngọn cỏ

– Vị ngữ:

+ Là tính từ: mẫm bóng

+ Là động từ: gãy rạp

+ Là cụm động từ: co cẳng lên, đạp phanh phách

+ Là cụm tính từ: cứ cứng dần, nhọn hoắt

Trả lời câu 2 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 94

a, Hôm qua, em giúp mẹ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

b, Hải là cậu bạn thông minh, hài hước nhất lớp em.

c, Dế Mèn là nhân vật em yêu thích nhất trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

Trả lời câu 3 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 94

a, Chủ ngữ: em trả lời cho câu hỏi: Ai giúp mẹ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa?

b, Chủ ngữ: Hải- trả lời cho câu hỏi: Ai là cậu bạn thông minh, hài hước nhất lớp em.

c, Chủ ngữ: Ai là nhân vật em yêu thích trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 6, soạn văn lớp 6 tập 2, giải ngữ văn lớp 6 tập 2, soạn văn lớp 6 bài Các thành phần chính của câu ngắn gọn, soạn văn lớp 6 bài Các thành phần chính của câu siêu ngắn