Soạn văn lớp 11 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 11 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 157 SGK Ngữ văn 11 tập 1) Em hãy lựa chọn cách viết tối ưu và giải thích lí do của sự lựa chọn đó Câu 3 (trang 158 SGK Ngữ văn 11 tập 1) Hãy phân tích tác dụng của mỗi cách sắp xếp Soạn văn lớp 11 bài Chí Phèo (Nam Cao) – Phần 2 : Tác phẩm Soạn văn lớp 11 bài Phong cách ngôn ngữ...

Soạn văn lớp 11 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 157 SGK Ngữ văn 11 tập 1) Em hãy lựa chọn cách viết tối ưu và giải thích lí do của sự lựa chọn đó Câu 3 (trang 158 SGK Ngữ văn 11 tập 1) Hãy phân tích tác dụng của mỗi cách sắp xếp

Soạn văn lớp 11 bài Chí Phèo (Nam Cao) – Phần 2 : Tác phẩm

Soạn văn lớp 11 bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Soạn văn lớp 11 trang 157 tập 1 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 11 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Trật tự trong câu đơn tập 1 trang 157

Câu 1 (trang 157 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Cho đoạn trích và trả lời câu hỏi:

Hắn móc đủ mọi túi, để tìm một cái gì, hắn giơ ra: Đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp:

– Vâng, bẩm cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyện.

(Nam Cao – Chí Phèo)

a) Có thể sắp xếp phần in đậm theo trật tự “rất sắc, nhưng nhỏ” mà câu vẫn phù hợp với mạch ý trong đoạn văn được không?

b) Việc sắp xếp theo trật tự “nhỏ, nhưng rất sắc” có tác dụng như thế nào đối với sự thể hiện ý nghiaz của câu và sự liên kết ý trong đoạn văn?

c) So sánh với trật tự của các từ ngữ đó trong trường hợp dau:

Hắn có một con dao rất sắc nhưng nhỏ. Dao ấy thì chặt làm sao được cành cây to này?

Trong mỗi trường hợp trên đây, trật tự sắp xếp các bộ phận câu có mục đích gì? (xét trong quan hệ về ý nghĩa với các câu đi trước, đi sau)

Câu 2 (trang 157 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Em hãy lựa chọn cách viết tối ưu và giải thích lí do của sự lựa chọn đó

Câu 3 (trang 158 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Hãy phân tích tác dụng của mỗi cách sắp xếp

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 11 bài Trật tự trong câu đơn

Trả lời câu 1 soạn văn bài Trật tự trong câu đơn trang 157

a, Nếu thay đổi thành phần in đậm thành “đó là một con dao rất sắc nhưng nhỏ” về mặt ngữ pháp không sai

+ Nhưng khi đặt vào đoạn văn không phù hợp với mục đích của hành động: đe dọa, uy hiếp Bá Kiến của nhân vật Chí Phèo

b, Khi đổi vị trí từ nhỏ của cụm từ rất sắc thì ý mà tác giả muốn biểu đạt không được nhấn mạnh mà bị cắt giảm, dụng ý tác giả không được thực hiện

c, Cách sắp xếp lại vấn đề không hợp lý với những tình huống khác, ngữ cảnh khác thì sắp xếp lại phù hợp hơn

Trả lời câu 2 soạn văn bài Trật tự trong câu đơn trang 157

Cách viết thứ nhất phù hợp hơn, trong đó cụm từ “rất thông minh” là trọng tâm thông báo, luận cứ quan trọng nhất dẫn tới kết luận

Trả lời câu 3 soạn văn bài Trật tự trong câu đơn trang 158

– Đoạn 1: cụm từ “ một đêm khuya” được đặt đầu câu nhằm nêu hoàn cảnh, thời gian cho các sự kiện xảy ra. Trạng ngữ “sáng hôm sau” có tác dụng liên kết câu vì thế phải nằm đầu câu

– Đoạn 2: trạng ngữ chỉ thời gian “một buổi sáng tinh sương” đặt giữa câu, đằng sau hành động của chủ thể.

– Đoạn 3: “đã mấy năm” nằm cuối câu mục đích thông báo, nó biểu thị phần tin mới, phần trọng tâm. Tuy giữ vai trò thứ yếu về mặt ngữ pháp nhưng nó lại giữ vai trò quan trọng về mặt thông báo nên nó cần đặt ở cuối câu.

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Trật tự câu ghép tập 1 trang 158

Câu 1 (trang 158 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Trong những câu ghép ở các đoạn trích sau, vì sao vế in đậm lại đặt ớ vị trí sau so với vế còn lại? Khi đặt vế đó ở vị trí trước thì nội dung của câu và mạch ý của đoạn có gì thay đổi?

a, Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định Hẳn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gỉ rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước cỏ một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải.

(Nam Cao — Chí Phèo)

b, Thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu. Tùy ý chị cháu cư xử. Cháu không có quyền lạm bàn tới, tuy đối với chị cháu cũng như đối với quan huyện, cháu vẫn là người chịu ơn.

(Khái Hưng — Nứa chừng xuân)

Câu 2 (trang 159 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Lựa chọn câu văn thích hợp nhất để dùng vào vị trí bỏ trống ở đầu đoạn văn sau đây.

[…] Trong các thời kì khác nhau trước đây, các nhà chính trị, nhà văn lỗi lạc,… đã phát triển nó và hoàn toàn nắm vững nó. Ví dụ: Na-pô-lê-ông đọc tốc độ 2000 từ/phút, Ban-dắc đọc tốc độ 4000từ/phút, Mác-xim Go-rơ-ki đọc mỗi trang sách chỉ mất vài giây,…

(Theo Lịch văn hóa tổng hợp 1987 – 1990)

A – Các phương pháp đọc nhanh không phải là điều mới lạ nhưng trong những năm gần đây nó đã được phổ biến khá rộng.

B. Trong những năm gần đây, các phương pháp đọc nhanh không phải là điều mới lạ nhưng nó đã được phổ biến khá rộng.

C. Trong những năm gần đây, các phương pháp đọc nhanh đã được phổ biến khá rộng, nhưng nó không phải là điều mới lạ.

D. Các phương pháp đọc nhanh không phải là điều mới lạ nhưng nó đã được phổ biến khá rộng trong những năm gần đây.

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 11 bài Trật tự câu ghép 

Trả lời câu 1 soạn văn bài Trật tự câu ghép trang 158

a, Vế chỉ nguyên nhân (in đậm) cần đặt sau vế chính ( Hắn lại nao nao buồn). Vế in đậm cũng cần gắn với câu sau, vì câu sau chính là câu cụ thể hóa cho một cái gì đó xa xôi.

– Vế chính đặt trước liên kết dễ với những câu đi trước, vế phụ sau liên kết dễ dàng với những câu sau đó

b, Câu ghép, vế chỉ nhượng bộ (tuy đối với chị cháu cũng như đối với quan huyện) được đặt sau để nhấn mạnh ý cũng như bổ sung

Trả lời câu 2 soạn văn bài Trật tự câu ghép trang 159

Câu văn thích hợp: C

Vì: Các câu trong đoạn còn lại đều nói về các thời kì trước, nhiều người nổi tiếng phát triển phương pháp đọc nhanh, nắm vững nó. Như vậy, câu đầu sẽ nói tới những năm gần đây

– Giữa hai vế của câu ghép đặt vế “nó không phải là điều lạ” ở sau, bởi nó chứa thông tin quan trọng và có tác dụng liên kết

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 11, soạn văn lớp 11 tập 1, giải ngữ văn lớp 11 tập 1, soạn văn lớp 11 bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu ngắn gọn , soạn văn lớp 11 bàiThực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu siêu ngắn

Có thể bạn quan tâm