Soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 111 SGK Ngữ văn 10 tập 1) Bảng khái quát tình hình phát triển của văn học Việt Nam thời trung đại. Câu 3 (trang 112 SGK Ngữ văn 10 tập 1) Một số tác phẩm văn học đã học trong ch­ương trình THCS thể hiện nổi bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Soạn văn lớp 10 bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn văn lớp 10 bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Soạn văn lớp 10 trang 111 tập 1 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX tập 1 trang 111

Câu 1 (trang 111 SGK Ngữ văn 10 tập 1)

Những điểm chung và những điểm khác nhau của hai bộ phận văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

Câu 2 (trang 111 SGK Ngữ văn 10 tập 1)

Bảng khái quát tình hình phát triển của văn học Việt Nam thời trung đại.

Câu 3 (trang 112 SGK Ngữ văn 10 tập 1)

Một số tác phẩm văn học đã học trong ch­ương trình THCS thể hiện nổi bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Câu 4 (trang 112 SGK Ngữ văn 10 tập 1)

Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có những đặc điểm lớn nào về nghệ thuật? Từ những đặc điểm đó, theo anh (chị) cách đọc văn học trung đại có gì khác văn học hiện đại.

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Trả lời câu 1 soạn văn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 111

Điểm chung:

+ Phát triển trên cơ sở văn tự của người Hán

+ Tích cực phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm của người trung đại

+ Đều có những thành tựu rực rỡ kết tinh được những tác phẩm xuất sắc

Khác nhau:

– Bộ phận văn học chữ Nôm ra đời muộn hơn

– Thành tự của văn học Nôm chủ yếu là thơ (văn học chữ Hán có thành tựu lớn ở cả hai mảng văn thơ, văn xuôi

Trả lời câu 2 soạn văn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 111

Trả lời câu 3 soạn văn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 112

Nội dung yêu nước: Sông núi nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Thuật hoài…

Nội dung nhân đạo: Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Bánh trôi nước

– Nội dung thế sự: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc…

Trả lời câu 4 soạn văn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 112

Nghệ thuật văn học thế kỉ X- hết thế kỉ XIX có những đặc điểm lớn:

Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm, khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị, tiếp thu và dân tộc hóa tinh thần tinh hoa văn học nước ngoài.

– Văn học cổ nói nhiều tới chí khí, đạo lí trong phép ứng xử hàng ngày của con người

– Văn học hiện đại đi sâu vào thế giới, sự biến chuyển nội tâm nhân vật

– Văn học cổ:

+ Xem trọng tính quy phạm (nắm vững tính quy phạm như niêm, luật rong thơ Đường, đánh giá đúng mức tính sáng tạo khi phá vỡ quy phạm

+ Chú trọng tới vẻ đẹp trang nhã, đánh giá đúng mực xu hướng bình dị hóa, gần gũi với đại chúng, nhân dân lao động…

+ Chú ý đến tính dân tộc (hình thức, nội dung)

——————————————————————————–

Tags: soạn văn lớp 10, soạn văn lớp 10 tập 1, giải ngữ văn lớp 10 tập 1, soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ngắn gọn , soạn văn lớp 10 bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX siêu ngắn