Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67 đúng & chi tiết nhất: Một nam châm hình chữ U và 1 dây dẫn thẳng được bố trí như hình 30.41a, b, c, d. Dòng điện trong dòng điện cho phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên?

Bài 30.2 SBT Vật lý 9

Bài 28.7 SBT Vật lý 9

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67 đúng & chi tiết nhất

sach-giai-bai-tap-vat-ly-9Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 30. 4 trang 67

Một nam châm hình chữ U và 1 dây dẫn thẳng được bố trí như hình 30.41a, b, c, d. Dòng điện trong dòng điện cho phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên?

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 1

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 30. 5 trang 67

Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình 30.5 SBT). Dòng điện chạy qua dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía sau ra phía trước trang giấy.

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 2

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 30. 6 trang 67

Trên hình 30.6, ống dây B sẽ chuyển động như thế nào khi đóng công tắc K của ống dây A? Vì sao? Biết ống dây A được giữ đứng yên

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 3

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 30 câu 4, 5, 6 trang 67

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 30. 4 trang 67

Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được lực từ tác dụng lên các dòng điện được biểu diễn như hình vẽ.

Trường hợp được vẽ trên hình 30.4b SBT, lực từ có chiều hướng thẳng đứng lên trên.

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 4

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 30. 5 trang 67

Vận dụng quy tắc bàn tay phải, xác định các tên cực của nam châm điện, sau đó vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ. Kết quả được biểu diễn trên hình 30.5a.

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 5

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 30. 6 trang 67

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-30-cau-4-5-6-trang-67-dung-chi-tiet-nhat 6

Khi đóng khóa K cuộn dây A trở thành nam châm điện và đầu của ống dây A gần ống dây B là cực Bắc. Mặt khác dòng điện chạy trong ống B có chiều như hình vẽ 30.6a. Vì vậy B cũng biến thành nam châm điện có cực Bắc (N) là đầu gần ống A.

Do đó hai ống dây này sẽ đẩy nhau. Do ống A được giữ cố định nên ống B bị đẩy ra xa.

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp , sách giải bài tập vật lý lớp 9, giải sbt vật lý 9, sách giải bt vật lý 9, giải sbt vật lý lớp 9, giải bài tập vật lý 9 tập 1, giải bài tập vật lý 9 tập 1, giải sbt vật lý lớp 9 trang 67