giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 22 câu 6, 7, 8 trang 70 đúng & chi tiết nhất: Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34oC và trên 42oC Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng? Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?

Bài 22.2 SBT Vật lý 6

Giải bài tập Vật lý 6 Bài 21

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 22 câu 6, 7, 8 trang 70 đúng & chi tiết nhất

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 22 câu 6, 7, 8 trang 70 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 6 bài 22 câu 6, 7, 8 trang 70

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 22. 6 trang 70

Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34oC và trên 42oC

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 22. 7 trang 70

Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng?

Loại nhiệt kế Thang nhiệt độ
Thủy ngân Từ -10oC đến 110oC
Rượu Từ -30oC đến 60oC
Kim loại Từ 0oC đến 400oC
Y tế Từ 34oC đến 42oC

Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 22. 8 trang 70

Chọn câu sai. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo

A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động

B. nhiệt độ của nước đá đang tan

C. nhiệt độ khí quyển

D. nhiệt độ cơ thể

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 22 câu 6, 7, 8 trang 70

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 22. 6 trang 70

Vì nhiệt kế y tế thường dùng để đo nhiệt độ cơ thể người mà nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 35oC đến 42oC

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 22. 7 trang 70

Loại nhiệt kế Thang nhiệt độ Vật cần đo
Thủy ngân Từ -10oC đến 110oC Nước đang sôi
Rượu Từ -30oC đến 60oC Không khí trong phòng
Kim loại Từ 0oC đến 400oC Bàn là
Y tế Từ 34oC đến 42oC Cơ thể người

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 22. 8 trang 70

Chọn A

Vì nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 110oC mà nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động có nhiệt độ rất lớn lên tới hàng nghìn độ C.

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tập 2, giải bài tập vật lý 6 tập 2, giải sbt vật lý lớp 6 trang 70