Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5 đúng & chi tiết nhất:Vật lý là một môn học tính toán, kèm theo một chút trừu tượng. Với những bài tập trên sbt vật lý 6, có thể có lúc sẽ làm khó bạn, khi đó sách hướng dẫn làm bài tập vật lý 6 sẽ giúp bạn tìm hiểu được cách giải những bài tập khó, qua đó cũng có thể cho bạn thêm những kiến thức hữu ích để sử dụng trong những bài tập sau này

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5 đúng & chi tiết nhất

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 1-2. 1 trang 5

Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tap 1, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải sbt vật lý lớp 6 trang 6

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình 1-2.1 là:

 • A. 1m và 1mm.
 • B. 10dm và 0,5cm.
 • C. 100cm và 1cm
 • D. 100cm và 0,2cm.

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 1-2. 2 trang 5

Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?

 • A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
 • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
 • C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
 • D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 1-2. 3 trang 5

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2.

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tap 1, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải sbt vật lý lớp 6 trang 6 2

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 1-2. 4 trang 5

Hãy chọn thước đo thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích sự lựa chọn của em.

Thước đo độ dài Độ dài cần đo
1. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm A. Bề dày cuốn vật lí 6
2. Thước dây có GHĐ và ĐCNN 0,5cm B. Độ dài lớp học của em
3. Thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm C. Chu vi miệng cốc

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 1-2 câu 1, 2, 3, 4 trang 5

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 1-2. 1 trang 5

Chọn B.

Vì thước có độ dài lớn nhất ghi trên thước là 100cm = 10dm nên GHĐ của thước là 10dm.

Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước là 1 : 2 = 0,5 cm nên ĐCNN của thước là 0,5cm.

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 1-2. 2 trang 5

Chọn B.

Vì độ dài của sân trường tương đối lớn, khoảng vài chục mét nên dùng thước cuộn có GHĐ lớn nhất để đo chiều dài sân trường với số lần đo ít nhất. Tuy ĐCNN của thước B (là 5mm) lớn hơn thước A và C (là 1mm), nhưng dùng thước B vẫn phù hợp so với chiều dài sân trường (sai số nhỏ hơn 1% là chấp nhận được).

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 1-2. 3 trang 5

 • a) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 0,5cm.
 • b) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1mm.

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 1-2. 4 trang 5

-Chọn thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm để đo chiều dài lớp học của em, vì độ dài lớp học tương đối lớn, khoảng vài mét nên dùng thước có GHĐ lớn nhất để đo chiều dài lớp học với số lần đo ít nhất.

-Chọn thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm để đo chu vi miệng cốc, vì chu vi miệng cốc là dộ dài cong nên chọn thước dây để đo sẽ chính xác hơn.

-Chọn thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo bề dày cuốn Vật lí 6, vì bề dày của cuốn sách nhỏ, nên dùng thước có ĐCNN càng nhỏ càng thì việc đo và kết quả đo sẽ càng dễ và chính xác hơn.

Những ưu và nhược điểm khi sử dụng sách giải bài tập vật lý lớp 6

Xuất phát từ nhu cầu học tập, tài liệu tham khảo luôn là phương tiện quan trọng để học sinh củng cố, nâng cao kiến thức. Chuẩn bị cho năm học mới, ngoài sách giáo khoa em cũng mua cho mình những cuốn tài liệu tham khảo, sách kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm, nhất là các môn Toán, tiếng Anh, Vật Lý. Trước khi chọn sách, em có tham khảo kinh nghiệm của anh chị khóa trên để chọn mua những cuốn bổ ích, những cuốn thư viện trường đã có em sẽ không mua để tránh lãng phí.

+ Ưu điểm khi dùng sách giải bài tập vật lý lớp 6

 • Việc sử dụng sách tham khảo sẽ thực sự mang lại hiệu quả khi các em biết vận dụng, bám sát những kiến thức cơ bản và tự rút ra cho mình bí quyết để làm bài.
 • Có thể nghiên cứu thêm những cách giải mới khác nhanh hơn
 • Giúp người dùng có thể giải quyết những bài toán vật lý bí, khó giải, từ đó có thể hiểu và làm những bài khác tương tự

+ Nhược điểm khi dùng sách gbt vật lý lớp 6

 • Dễ bị lạm dụng, đặc biệt các học sinh yếu, kém
 • Hạn chế khả năng tư duy của học sinh nếu không biết cách sử dụng
 • Khi sử dụng quen dễ bị lệ thuộc vào sách giải

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải sbt vật lý lớp 6 trang 6