Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m ; ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng 0,6 μm. a) Tính khoảng vân giao thoa. b) Làm thế nào để phát hiện được vị trí của vân trung tâm (bậc không) ? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

Bài tập cuối chương V trang 82

Bài tập cuối chương V trang 81

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-12Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài V. 13 trang 82

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m ; ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng 0,6 μm.

a) Tính khoảng vân giao thoa.

b) Làm thế nào để phát hiện được vị trí của vân trung tâm (bậc không) ?

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài V. 14 trang 82

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp cạnh nhau là 7 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài V. 15 trang 82

Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn màu vào hệ thống hai khe của thí nghiộm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Trên màn quan sát ta thấy xuất hiện một hệ thống vạch màu đỏ và một hệ thống vạch màu lục.

a) Có thể coi thiết bị thí nghiệm khe Y-âng nói trên như một máy quang phổ được không ? Tại sao ?

b) Chứng minh rằng màu của vân trung tâm (bậc không) bao giờ cũng giống với màu của ánh sáng phát ra từ nguồn.

c) Khoảng cách giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu cạnh nó là 7 mm và chứa 7 khoảng vân lục. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Tính bước sóng của ánh sáng đỏ và ánh sáng lục nói trên.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82

+ Lời giải sbt lớp 12 bài V. 13 trang 82

a) Theo bài ra ta có i = λD/a = 1,8mm

b) Dùng dòng ánh sáng trắng vân trung tâm sẽ có màu trắng.

+ Lời giải sbt lớp 12 bài V. 14 trang 82

Theo bài ra ta có 5i = 7mm ⇒ λD/a = 7μm

+ Lời giải sbt lớp 12 bài V. 15 trang 82

a) Hoàn toàn có thể coi thiết bị thì nghiệm Y-âng là một máy quang phổ được. Đó là vì thiết bị này cũng cho phép ta phân tích một chùm ánh sàng hỗn tạp thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau.

b) Vì chùm vân sáng bậc 0 của tất cả các ánh sáng đơn sắc đều nằm ở vị trí trung tâm, nên màu của vân sáng trung tâm bao giờ cũng giống như màu mà ánh sáng đơn sắc của nguồn tạo ra.

c) Ta có

7i1 = 7mm ⇒ i1 = 1mm = λlD/a ⇒ λl = 0,5 μm

7i1 = kiđ ⇒ 7λl = kλđ ⇒ λđ = 7λl/k μm

Ta có một loại trị số của λđ ứng với những trị số khác nhau của k

λđ(μm): 3,5; 1,15; 1,17; 0,875; 0,7; 0,583; 0,5; 0,4375

chỉ có chỉ số λđ = 0,7 là thích hợp.

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 12, sách giải bài tập vật lý lớp 12, giải sbt vật lý 12, sách giải bt vật lý 12, giải sbt vật lý lớp 12, giải bài tập vật lý 12 tập 2, giải bài tập vật lý 12 tập 2, giải sbt vật lý lớp 12 trang 82