Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64 ngắn và đúng nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64 ngắn và đúng nhất: Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do A. thuỷ tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng. B. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng Mặt Trời. C. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó. D. các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thuỷ tinh.

Bài tập cuối chương 4 Vật Lí 12

bài tập cuối chương IV trang 63

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64 ngắn và đúng nhất

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-12Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64 ngắn và đúng nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 24. 1 trang 64

Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do

A. thuỷ tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng.

B. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng Mặt Trời.

C. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.

D. các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thuỷ tinh.

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 24. 2 trang 64

Mội chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng

A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. không có màu dù chiếu thế nào.

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 24. 3 trang 64

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

A. tần số không đổi, nhưng bước sóng thay đổi.

B. bước sóng không đổi, nhưng tần số thay đổi.

C. cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi.

D. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 24 câu 1, 2, 3 trang 64

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 24. 1 trang 64

Chọn đáp án B

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 24. 2 trang 64

Chọn đáp án C

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 24. 3 trang 64

Chọn đáp án A

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 12, sách giải bài tập vật lý lớp 12, giải sbt vật lý 12, sách giải bt vật lý 12, giải sbt vật lý lớp 12, giải bài tập vật lý 12 tập 2, giải bài tập vật lý 12 tập 2, giải sbt vật lý lớp 12 trang 64