Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34 đúng & chi tiết nhất: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e = 200√cos(100πt + π/3)(V). Chu kì cùa suất điện động này là A. 0,02 s. B. 314 s. C. 50 s. D. 0,01 s. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là : u = 220√2cos100πf(V) Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u : a) i1 = 5√2cos(100πt – π/6)(A) b) i2 = 5√2cos(100πt – π/4)(A) c) i3 = 5√2cos(100πt – 5π/6)(A)

Giải bài tập Vật lý 12 Bài 12

Bài tập cuối chương II trang 32

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34 đúng & chi tiết nhất

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-12Giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 12. 6 trang 34

Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e = 200√cos(100πt + π/3)(V). Chu kì cùa suất điện động này là

A. 0,02 s.  B. 314 s.  C. 50 s.  D. 0,01 s.

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 12. 7 trang 34

Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là : u = 220√2cos100πf(V)

Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u :

a) i1 = 5√2cos(100πt – π/6)(A)

b) i2 = 5√2cos(100πt – π/4)(A)

c) i3 = 5√2cos(100πt – 5π/6)(A)

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 12. 8 trang 34

Điện áp giữa hai đầu một mạch điện : u = 200cos100πt(V)

Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u

+ Câu hỏi sbt lớp 12 bài 12. 9 trang 34

Cho các dòng điện tức thời

i1 = 5cos(100πt – π/3)(A)

i2 = 8cos(100πt + π/6)(A)

i3 = 4√2cos(100πt – π/4)(A)

Xác định những thời điểm tại đó các cường độ dòng điện trên đây đạt :

a. giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

b. giá trị cực đại

c. giá trị 0.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 12 bài 12 câu 6, 7, 8, 9 trang 34

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 12. 6 trang 34

Chọn đáp án A.

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 12. 7 trang 34

a) Trễ pha π/6

b) Sớm pha π/4

c) Ta có i3 = 5√2cos(100πt – 5π/6)

= 5√2cos(100πt + π/6)

⇒ sớm pha π/6

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 12. 8 trang 34

Vì cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha π/2 so với u nên biểu thức cường độ dòng điện tứ thời là

i = 5√2cos(100πt – π/2)A

+ Lời giải sbt lớp 12 bài 12. 9 trang 34

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-12-bai-12-cau-6-7-8-9-trang-34-dung-chi-tiet-nhat

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 12, sách giải bài tập vật lý lớp 12, giải sbt vật lý 12, sách giải bt vật lý 12, giải sbt vật lý lớp 12, giải bài tập vật lý 12 tập 1, giải bài tập vật lý 12 tập 1, giải sbt vật lý lớp 12 trang 34