Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93 đúng & chi tiết nhất: Một người có mắt tốt (không có tật) quan sát một ngôi sao qua kính thiên văn trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực Chùm tia sáng từ ngôi sao chiếu đến vật kính, khi ló ra khỏi thị kính sẽ là chùm A. phân kì B. hội tụ C. song song D. Có thể xảy ra một trong ba trường hợp trên, tùy theo cấu tạo của kính Gọi |k2| là số bội giác của ảnh cho bởi thị kính; f1 là tiêu cự của vật kính; f2 là tiêu cực của thị kính; OCv là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn.

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 33 trang 92

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 33 trang 91

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-lop-11Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 34. 1 trang 93

Một người có mắt tốt (không có tật) quan sát một ngôi sao qua kính thiên văn trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực

Chùm tia sáng từ ngôi sao chiếu đến vật kính, khi ló ra khỏi thị kính sẽ là chùm

A. phân kì

B. hội tụ

C. song song

D. Có thể xảy ra một trong ba trường hợp trên, tùy theo cấu tạo của kính

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 34. 2 trang 93

Gọi |k2| là số bội giác của ảnh cho bởi thị kính; f1 là tiêu cự của vật kính; f2 là tiêu cực của thị kính; OCv là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn. Số bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực viễn có thể tính theo công thức nào sau đây?

A. |k2|. f1/OCv   B. |k2|. OCv/f1

C. |k2|. f2/OCv  D. |k2|. OCv/f2

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 34. 3 trang 93

Người có mắt không bị tật quan sát kính thiên văn ở trạng thái không điều tiết thì có thể kết luận gì về độ dài l của kính và số bội giác G∞

A. l = f1 – f2; G∞ = f1/f2    B. l = f1 – f2; G∞ = f2/f1

C. l = f1 + f2; G∞ = f2/f1   D. l = f1 + f2; G∞ = f1/f2

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 34. 4 trang 93

Một người có khoảng cực cận Đ quan sát ảnh của một thiên thể bằng cách ngắm chừng ở cực cận. Số bội giác của kính có biểu thức nào (mắt sát thị kính)?

A. f1/f2       B. D/(f1+f2)

C. k2f1/Đ   D. Khác A, B, C

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 93

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 34. 1 trang 93

Đáp án C

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 34. 2 trang 93

Đáp án A

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 34. 3 trang 93

Đáp án D

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 34. 4 trang 93

Đáp án C

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 11, sách giải bài tập vật lý lớp 11, giải sbt vật lý 11, sách giải bt vật lý 11, giải sbt vật lý lớp 11, giải bài tập vật lý 11 tập 2, giải bài tập vật lý 11 tập 2, giải sbt vật lý lớp 11 trang 93