Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52 đúng & chi tiết nhất: Một tấm ván đổng chất tiết diện đều, dài L được bắc qua một con mương. Bỏ qua độ dài của phần tấm ván tựa lên hai bờ mương. Một người có trọng lượng bằng trọng lượng P của tấm ván đứng trên tấm ván cách đầu A một đoạn là L/4. Hai bờ mương chịu các áp lực FA và FB...

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52 đúng & chi tiết nhất: Một tấm ván đổng chất tiết diện đều, dài L được bắc qua một con mương. Bỏ qua độ dài của phần tấm ván tựa lên hai bờ mương. Một người có trọng lượng bằng trọng lượng P của tấm ván đứng trên tấm ván cách đầu A một đoạn là L/4. Hai bờ mương chịu các áp lực FA và FB lần lượt là A. 5P/8; 3P/8. B. 3P/8; 5P/8. C. 3P/4; 5P/4 D. 5P/4; 3P/4

Bài tập cuối chương 3 Vật lý 10

Giải bài tập Vật Lý 10 Bài 22

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-10

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài III. 4 trang 52

Một tấm ván đổng chất tiết diện đều, dài L được bắc qua một con mương. Bỏ qua độ dài của phần tấm ván tựa lên hai bờ mương. Một người có trọng lượng bằng trọng lượng P của tấm ván đứng trên tấm ván cách đầu A một đoạn là L/4. Hai bờ mương chịu các áp lực FA và FB lần lượt là

A. 5P/8; 3P/8.   B. 3P/8; 5P/8.   C. 3P/4; 5P/4   D. 5P/4; 3P/4

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài III. 5 trang 52

Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầu được gắn với tường bằng một bản lề, đầu kia được giữ yên bằng một sợi dây nằm ngang (H.III.4). Cho biết góc α = 60o và lực căng của dây là T. Trọng lượng P của thanh và phản lực R của bản lề lần lượt là

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 1

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài III. 6 trang 52

Để đẩy một con lăn nặng, bán kính R lên bậc thềm, người ta đặt vào nó một lực F theo phương ngang hướng đến trục (H.III.5). Lực này có độ lớn bằng trọng lượng của con lăn. Hãy xác định độ cao cực đại của bậc thềm.

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 2

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài III. 7 trang 52

Một thanh dầm bằng thép có khối lượng 1 000 kg. Trên thanh dầm này có một thanh dầm khác giống hệt nhưng có chiều dài bằng một nửa (H.III.6). Hỏi mỗi cột đỡ chịu một lực bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s2.

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 5

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài Bài tập cuối chương 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 52

+ Lời giải sbt lớp 10 bài III. 4 trang 52

Chọn đáp án D

+ Lời giải sbt lớp 10 bài III. 5 trang 52

Chọn đáp án A

+ Lời giải sbt lớp 10 bài III. 6 trang 52

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 3

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 4

+ Lời giải sbt lớp 10 bài III. 7 trang 52

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-bai-tap-cuoi-chuong-3-cau-4-5-6-7-trang-52-dung-chi-tiet-nhat 6

P21 + P22 = P2 = 0,5mg

P21/P22 = 1/3

Suy ra P21 = mg/8 = 10000/8 = 1250(N)

P22 = 3mg/8 = 3750(N)

Áp lực lên cột 1 là: F1 = P11 + P21 = 6250 N.

Áp lực lên cột 2 là: F2 = P12 + P22 = 8750 N.

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 10, sách giải bài tập vật lý lớp 10, giải sbt vật lý 10, sách giải bt vật lý 10, giải sbt vật lý lớp 10, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải sbt vật lý lớp 10 trang 52

Có thể bạn quan tâm