Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15 đúng & chi tiết nhất: Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất ? A. t = 1 s. B. t = 2 s. C. t = 3 s. D. t = 4 s. Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của hòn sỏi trước khi chạm đất là bao nhiêu ? A. v = 9,8 m/s. B. v= 19,6 m/s. C. v = 29,4 m/s. D. v = 38,2 m/s.

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 trang 15

Bài tập Vật lý 10 Bài 4

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-10Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 4. 5 trang 15

Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất ?

A. t = 1 s. B. t = 2 s.

C. t = 3 s. D. t = 4 s.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 4. 6 trang 15

Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của hòn sỏi trước khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 9,8 m/s. B. v= 19,6 m/s.

C. v = 29,4 m/s. D. v = 38,2 m/s.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 4. 7 trang 15

Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vât thứ hai. Bỏ qua lưc cản của không khí. Tỉ số các độ cao h1/h2 là bao nhiêu ?

A. h1/h2 = 2 B. h1/h2 = 0.5 C. h1/h2 = 4 D. h1/h2 = 1

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 4. 8 trang 15

Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 4 câu 5, 6, 7, 8 trang 15

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 4. 5 trang 15

Chọn đáp án B

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 4. 6 trang 15

Chọn đáp án C

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 4. 7 trang 15

Chọn đáp án C

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 4. 8 trang 15

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-4-cau-5-6-7-8-trang-15-dung-chi-tiet-nhat

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 10, sách giải bài tập vật lý lớp 10, giải sbt vật lý 10, sách giải bt vật lý 10, giải sbt vật lý lớp 10, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải sbt vật lý lớp 10 trang 15