Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 - 27 câu 12 trang 63 đúng & chi tiết nhất: Một lò xo có độ cứng 200 N/m được treo thẳng đứng : đầu trên gắn cố định với giá đỡ, đầu dưới gắn với quả cầu khối lượng 80 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 5,0 cm xuống phía dưới, sau đó thả nhẹ để nó chuyển động. Xác định vận tốc của quả cầu khi nó về...

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63 đúng & chi tiết nhất: Một lò xo có độ cứng 200 N/m được treo thẳng đứng : đầu trên gắn cố định với giá đỡ, đầu dưới gắn với quả cầu khối lượng 80 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 5,0 cm xuống phía dưới, sau đó thả nhẹ để nó chuyển động. Xác định vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng.

Bài 26-27.8 SBT Vật lý 10

bài 26-27.5 sbt vật lý 10

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-10

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 26 – 27. 12 trang 63

Một lò xo có độ cứng 200 N/m được treo thẳng đứng : đầu trên gắn cố định với giá đỡ, đầu dưới gắn với quả cầu khối lượng 80 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 5,0 cm xuống phía dưới, sau đó thả nhẹ để nó chuyển động. Xác định vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 26 – 27 câu 12 trang 63

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 26 – 27. 12 trang 63

Hệ vật ta xét gồm “Quả cầu – Lò xo – Trái Đất” là hệ cô lập.

Cơ năng W của hệ vật này có giá trị bằng tổng của động năng (Wđ), thế năng trọng trường (Wt) và thế năng đàn hồi (Wđh) :

W = Wđ + Wt + Wđh

Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng của hệ vật (quả cầu đứng yên) và chiều dương là chiều lò xo bị kéo dãn. Do đó ta có :

– Tại vị trí ban đầu : hệ vật có Wđ = 0 (v0 = 0) lò xo bị dãn một đoạn Δ so với vị trí cân bằng, nên Wt ≠ 0, Wđh ≠ 0 và cơ năng của hệ vật bằng :

W0 = 0 + mgΔl + k(Δl + Δl0)2/2

– Khi về tới vị trí cân bằng : quả cầu có Wđ ≠ 0 (v ≠ 0) và Wt = 0 (trùng với gốc tính thế năng đàn hồi), đồng thời lò xo bị dãn một đoạn Δ0, nên cơ năng của hệ vật bằng :

W = mv2/2 + 0 + k(Δl0)2/2

Chú ý : Hệ vật này được treo thẳng đứng nên tại vị trí cân bằng của nó, lò xo đã bị dãn một đoạn Δ0 thoả mãn điều kiện :

mg + k Δ0 = 0 ⇒ mg = -k Δ0

với P = mg là trọng lực và Fđh = kΔ là lực đàn hồi tác dụng lên hệ vật

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hệ vật, ta có :

W = W0 ⇒ mgΔl + k(Δl + Δl0)2/2 = mv2/2 + k(Δl0)2/2

⇒ mgΔl + k(Δl)2/2 + kΔlΔl0/2 + k(Δl0)2/2 = mv2/2 + k(Δl0)2/2

Vì mg = -kΔ0, nên sau khi rút gọn hai vế của phương trình, ta được

k(Δl)2/2 = mv2/2

Từ đó suy ra vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng:

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-26-27-cau-12-trang-63-dung-chi-tiet-nhat 1

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 10, sách giải bài tập vật lý lớp 10, giải sbt vật lý 10, sách giải bt vật lý 10, giải sbt vật lý lớp 10, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải sbt vật lý lớp 10 trang 63

Có thể bạn quan tâm