Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60 đúng & chi tiết nhất: Một vật nặng bắt đầu trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng 30o so với mặt phẳng ngang. Cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10 m và có hệ số ma sát là 0,20. Lấy g =3 10 m/s2. Xác định vận tốc của vật khi nó trượt đến chân mặt phẳng nghiêng này. Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s tới đâm xuyên vào một tấm gỗ. Xét hai trường hợp :

Giải bài tập Vật lý 10 bài 25 SBT

Giải bài tập Vật lý 10 Bài 24 SBT

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-10Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 25. 5 trang 60

Một vật nặng bắt đầu trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng 30o so với mặt phẳng ngang. Cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10 m và có hệ số ma sát là 0,20. Lấy g =3 10 m/s2. Xác định vận tốc của vật khi nó trượt đến chân mặt phẳng nghiêng này.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 25. 6 trang 60

Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s tới đâm xuyên vào một tấm gỗ. Xét hai trường hợp :

a) Viên đạn chui sâu 4 cm vào tấm gỗ dày và nằm yên trong đó. Xác định lực cản trung bình của gỗ.

b) Viên đạn xuyên qua tấm gỗ chỉ dày 2 cm và bay ra ngoài. Xác định vận tốc của viên đạn khi nó vừa bay ra khỏi tấm gỗ.

Coi lực cản trung bình của gỗ là không đổi.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 25. 7 trang 60

Một vật khối lượng 100 g được ném từ độ cao 10 m xuống đất với vận tốc đầu là 6,0 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí.

a) Xác định vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

b) Khi chạm đất, vật xuyên sâu vào đất 2 cm và nằm yên tại đó. Xác định lực cản trung bình của đất tác dụng lên vật.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 25. 8 trang 60

Một khẩu pháo khối lượng 10 tấn chứa viên đạn khối lượng 10 kg nằm trong nòng pháo. Lúc đầu, khẩu pháo đứng yên trên mặt đất phẳng ngang. Khi viên đạn được bắn ra với vận tốc đầu nòng 800 m/s, thì khẩu pháo bị giật lùi về phía sau. Bỏ qua ma sát với mặt đất. Xác định :

a) Vận tốc giật của khẩu pháo ngay sau khi bắn.

b) Tỉ số động năng của khẩu pháo và của viên đạn ngay sau khi bắn.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 25. 9 trang 60

Một vật khối lượng 50 kg treo ở đầu một sợi dây cáp của cần cẩu. Lúc đầu, vật đứng yên. Sau đó thả dây cho vật dịch chuyển từ từ xuống phía dưới một đoạn 20 m với gia tốc không đổi 2,5 m/s2. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định :

a) Công thực hiện bởi lực căng của sợi dây cáp.

b) Công thực hiện bởi trọng lực tác dụng lên vật.

c) Động năng của vật ở cuối đoạn dịch chuyển.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 25 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 60

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 25. 5 trang 60

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-25-cau-5-6-7-8-9-trang-60-dung-chi-tiet-nhat 1

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 25. 6 trang 60

Áp dụng công thức về độ biến thiên động năng

mv2/2 – mv02/2 = A = -Fcs

Trong đó Fc là lực cản và s là độ xuyên sâu của viên đạn vào gỗ.

a. Khi viên đạn xuyên vào và nằm trong tấm gỗ (v = 0), ta tìm được lực cản của gỗ:

Fc = mv02/2s = (50.10-3.2002)/(2.4.10-2) = 25000(N)

b. Khi viên đạn xuyên qua tấm gỗ dày s’ = 2 cm và bay ra ngoài, ta tìm được vận tốc của viên đạn khi vừa bay ra khỏi tấm gỗ (với lực cản của gỗ Fc không đổi) :

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-25-cau-5-6-7-8-9-trang-60-dung-chi-tiet-nhat 2

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 25. 7 trang 60

a. Vì vật rơi nhanh dần đều từ độ cao h = 10 m xuống đất với vận tốc đầu v0 = 6 m/s và gia tốc g = 9,8 m/s2, nên ta có:

v2 – v02 = 2gh

Suy ra vận tốc ngay trước khi chạm đất bằng:

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-25-cau-5-6-7-8-9-trang-60-dung-chi-tiet-nhat 3

b. Áp dụng công thức về độ biến thiên động năng:

mv2/2 – mv02/2 = A = -Fcs

Thay v ≈ 15,2 m/s, v’ = 0, s = 2 cm, ta tìm được lực cản trung bình của đất tác dụng lên vật:

Fc = mv2/2s = (100.10-3.15,22)/(2.2.10-2) ≈ 578(N)

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 25. 8 trang 60

a. Lúc đầu hệ vật đứng yên có động lượng p0 = 0. Ngay sau khi bắn, hệ vật có động lượng MV + mv = 0. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho chuyển động theo phương ngang của hệ vật ta có:

p = p0 ⇒ MV + mv = 0

suy ra MV = – mv hay V = -mv/M = -10.800/10000 = -0,8(m/s)

b. Như vậy, sau khi bắn, động lượng MV của khẩu pháo ngược hướng với động lượng mv của viên đạn và có độ lớn bằng nhau: MV = m|v|. Do đó, tỉ số động năng của khẩu pháo và viên đạn bằng:

MV2/2 : mv2/2 = V/ |v| = 0,8/800 = 1/1000

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 25. 9 trang 60

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-25-cau-5-6-7-8-9-trang-60-dung-chi-tiet-nhat 4

a. Áp dụng định luật II Niu-tơn đối với chuyển động của vật :

ma = P – T = mg – T

suy ra lực căng của sợi dây cáp : T = m(g – a). Do đó, công thực hiện bởi lực căng :

A1 = -Ts = -ms(g – a) = -50.20.(9,8 – 2,5) = -7,3 kJ

b.Công thực hiện bởi trọng lực tác dụng lên vật:

A2 = Ps = mgs = 50.9,8.20 = 9,8 kJ

c. Áp dụng công thức về độ biến thiên động năng :

Thay v0 = 0 và A = A1 + A2 , ta tìm được động năng của vật ở cuối đoạn dịch chuyển :

mv2/2 = A1 + A2 = -7,3 + 9,8 = 2,5(kJ)

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 10, sách giải bài tập vật lý lớp 10, giải sbt vật lý 10, sách giải bt vật lý 10, giải sbt vật lý lớp 10, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải bài tập vật lý 10 tập 1, giải sbt vật lý lớp 10 trang 60