Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2: với sách giải toán lớp 9 học kỳ 2 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 9 hay, đúng nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 9 tập 1 này chúng tôi có soạn thảo thêm hình vẽ đầy đủ cho các em và các bậc phụ huynh hình dung nội dung cách giải dễ nhất. Cụ thể được qua bài viết Giải bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 câu 18, 19, 20 dưới đây

sách bài tập Toán 6 trang 37 tập 2
Giải sách bài tập Toán 6 trang 29 tập 2

# Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20

giai-sach-bai-tap-toan-9

Giải bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 câu 18, 19, 20

+ Bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 câu 18

Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn .Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B.Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi

+ Bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 câu 19

Để giúp xe lửa chuyển từ một đường ray hướng này sang mộtđường ray hướng khác người ta làm xen giữa một đoạn đường ray hìnhvòng cung (hình bên) .Biết chiều rộng của đường ray là AB ≈1,1m ,đoạn BC ≈ 28,4m.Hãy tính bán kính OA= R của đoạn đường ray hình vòng cung

+ Bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 câu 20

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC.Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB

a. Hỏi tam giác MBD là tam giác gì?

b. So sánh hai tam giác BDA và BMC

c. Chứng minh rằng MA =MB + MC

# Giải sách bài tập toán 9 trang 102 tập 2 câu 18, 19, 20

+ Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 102 câu 18

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2

*Trường hợp M nằm bên trong đường tròn (O) (hình a)

Kẻ cát tuyến AB đi qua M và đường thẳng MO cắt đường trong tại C và D

Xét hai tam giác MBD và MCA ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 1
Ta có điểm M và O cố định ,suy ra điểm C và D cố định .Do vậy độ dài các đoạn MC và MD không đổi, suy ra tích MC.MD không đổi

Do tích MC.MD không đổi nên kết hợp với (*) suy ra tích MA.MB cũng không đổi khi cát tuyến AB thay đổi

*Trường hợp M nằm bên ngoài đường tròn (O) (hình b)

Kẻ cát tuyến MAB bất kì của (O) và đường thẳng MO cắt đường tròn tại C và D

Xét hai tam giác MCB và MAD ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 2
Ta có điểm M và O cố định ,suy ra điểm C và D cố định .Do vậy độ dài các đoạn MC và MD không đổi, suy ra tích MC.MD không đổi

Do tích MC.MD không đổi nên kết hợp với (**) suy ra tích MA.MB cũng không đổi khi cát tuyến AB thay đổi

+ Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 102 câu 19

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 3

Xem đoạn đường ray thẳng là tiếp tuyến của hai đoạn đường ray vòng cung .

Điểm B cố định nằm trong đường tròn có cung là AC .Đường thẳng OB cắt đường tròn đó tại hai điểm A và A’

Ta có : A và A’ cố định

Vì B là tiếp điểm cung nhỏ trong nên BC là tiếp tuyến của đường tròn (O;OB)

Suy ra : BC ⊥ OB

Kéo dài BC cắt đường tròn (O;OA) tại C’

Suy ra : BC = BC’ ( đường kính vuông góc với dây cung)

Xét hai tam giác BAC và BC’A’ ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 4
(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Suy ra ΔBAC đồng dạng ΔBC’A’

⇔ BC’/AB =BA’/BC ⇒ BC.BC’ = AB.A’B

Mà BC = BC’ và BA’ = 2R – AB

Nên BC2 = AB(2R –AB)

⇔ (28,4)2=1,1 (2R – 1,1)

⇔ 2,2R =806,56 + 1,21 =807,77

⇔ R = 807,77 : 2,2 ≈ 367,2(m)

Vậy bán kính đoạn đường ray hình vòng cung là 367,2m

+ Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 102 câu 20

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 5

Giải sách bài tập Toán 9 trang 102 tập 2 bài 18, 19, 20- Giải SBT Toán lớp 9 tập 2 6

Suy ra: ΔABD =ΔCBM (c.g.c)

c.Ta có: ΔABD = ΔCBM (cmt)

suy ra: AD = CM

Ta có: DM = BM ( tam giác MBD đều )

mà AM = AD + DM

suy ra: MA = MC + MB

# Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3 2Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo sachgiai.net phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags:  bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 102