Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38– Giải SBT Toán lớp 8: với sách giải toán lớp 8 học kỳ 2 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 8 hay, đúng nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 8 tập 2 này chúng tôi có soạn thảo thêm hình vẽ đầy đủ cho các em và các bậc phụ huynh hình dung nội dung cách giải dễ nhất. Cụ thể được qua bài viết Giải bài tập Toán 8 trang 92 tập 2 câu 37, 38 dưới đây

# Giải sách bài tập Toán 8 trang 92 tập 2 câu 37, 38

bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 5Giải bài tập Toán 8 trang 92 tập 2 câu 37, 38

+ Bài tập Toán 8 trang 92 tập 2 câu 37

Cho tam giác ABC có ∠A = 60o; AB = 6cm, AC = 9cm.

a. Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1/3

b. Hãy nêu một vài cách dựng khác và vẽ hình từng trường hợp.

+ Bài tập Toán 8 trang 92 tập 2 câu 38

Cho tam giác ABC có AB = 10cm, AC=20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn AD = 5cm. Chứng minh: ∠(ABD) = ∠(ACB)

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8 3

# Giải sách bài tập toán 8 trang 92 tập 2 câu 37, 38

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 câu 37

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8

– Trên cạnh AB dựng điểm B’ sao cho = 2 cm

– Trên cạnh AC dựng điểm C’ sao cho AC’ = 3cm

– Nối B’C’

Khi đó AB’C’ là tam giác cần dựng

* Chứng minh:

Theo cách dựng, ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8 1

 

* Cách dựng:

• Cách dựng tam giác AB’C’

– Trên đoạn AB lấy điểm B’ sao cho AB’ = 3cm

– Trên đoạn AC lấy điểm C’ sao cho AC’ = 2cm

– Nối B’ và C’ ta được tam giác AB’C’ là tam giác cần dựng

• Cách dựng tam giác AB’’C’’:

– Trên tia đối của tia AB lấy điểm B’’ sao cho AB’’ = 3cm

– Trên tia đối của tia AC lấy điểm C’’ sao cho AC’’ = 2cm

– Nối B’’ và C’’ ta được tam giác AB’’C’’ cũng thỏa mãn yêu cầu của đề bài

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8 2

• Cách dựng tam giác AB’C’ đã trình bày ở ý (a)

• Cách dựng tam giác AB’’C’’:

– Trên tia đối của tia AB lấy điểm B’’ sao cho AB’’ = 2cm

– Trên tia đối của tia AC lấy điểm C’’ sao cho AC’’ = 3cm

– Nối B’’ với C’’ ta được tam giác AB’’C’’ thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

+ Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 câu 38

Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 92 bài 37, 38- Giải SBT Toán lớp 8 4

# Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3 2Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo sachgiai.net phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags:  bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 92