bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí,

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 99 bài 12.1, 12.2, 12.3 – Giải SBT Toán lớp 8: với sách giải toán lớp 8 học kỳ 1 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 8 hay, đúng nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 8 tập 1 này chúng tôi có soạn thảo thêm hình vẽ đầy đủ cho các em và các bậc phụ huynh hình dung nội dung cách giải dễ nhất. Cụ thể được qua bài viết Giải bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.1, 12.2, 12.3 dưới đây

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 36

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 41

# Giải sách bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.1, 12.2, 12.3

bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí,

Giải bài tập Toán 1 trang 99 tập 1 câu 12.1, 12.2, 12.3

+ Bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.1

Hình vuông có chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng :

A. 2

B. √32

C. √8

D. √2

Hãy chọn phương án đúng.

+ Bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.2

Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Các tia phân giác của bốn góc vuông có đỉnh O cắt các cạnh AB, BC, CD, DA theo thứ tự ở E, F, G, H. Tứ giác EFGH là hình gì ?

+ Bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.3

Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh DC lấy điểm E, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho DE = CF. Chứng minh rằng AE = DF và AE ⊥ DF.

# Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 99 câu 12.1, 12.2, 12.3

+ Giải sách bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.1

Chọn C. √8 Đúng

Cạnh hình vuông = 8:4=2

Đường chéo = Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

+ Giải sách bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.2

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 99 bài 12.1, 12.2, 12.3 - Giải SBT Toán lớp 8

Ta có: ∠(AOB) và ∠(COD) đối đỉnh nên E, O, G thẳng hàng

∠(BOC) và ∠(AOD) đối đỉnh nên F, O, H thẳng hàng

Xét ΔBEO và ΔBFO:

∠(EBO) = ∠(FBO) (tính chất hình thoi)

OB cạnh chung
∠(EOB) = ∠(FOB) = 45o (gt)

Do đó: ΔBEO = ΔBFO (g.c.g)

⇒ OE = OF (1)

Xét ΔBEO và ΔDGO:

∠(EBO) = ∠(GDO) (so le trong)

OB = OD(tính chất hình thoi)

∠(EOB) = ∠(GOD) (đối đỉnh)

Do đó: ΔBEO = ΔDGO (g.c.g)

⇒ OE = OG (2)

Xét ΔAEO và ΔAHO:

∠(EAO) = ∠(HAO) (tính chất hình thoi)

OA cạnh chung

∠(EOA) = ∠(HOA) = 45o (gt)
Do đó: ΔAEO = ΔAHO (g.c.g)

⇒ OE = OH (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: OE = OF = OG = OH hay EG = FH

nên tứ giác EFGH là hình chữ nhật (vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và bằng nhau)

OE ⊥ OF (tính chất tia phân giác của hai góc kề bù)

hay EG ⊥ FH

Vậy hình chữ nhật EFGH là hình vuông.

+ Giải sách bài tập Toán 8 trang 99 tập 1 câu 12.3

Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 99 bài 12.1, 12.2, 12.3 - Giải SBT Toán lớp 8 1

Xét ΔADE và ΔDCF:

AD = DC (gt)

∠A = ∠D = 90o

DE = CF (gt)

Do đó: ΔADE = ΔDCF (c.g.c)

⇒ AE = DF

∠(EAD) = ∠(FDC)

∠(EAD) + ∠(DEA) = 90o (vì ΔADE vuông tại A)

⇒∠(FDC) + ∠(DEA) = 90o
Gọi I là giao điểm của AE và DF.

Suy ra: ∠(IDE) + ∠(DEI) = 90o

Trong ΔDEI ta có: ∠(DIE) = 180o – (∠(IDE) + ∠(DEI) ) = 180o – 90o = 90o

Suy ra: AE ⊥ DF

# Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3 2Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags:  bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 99, giải sbt toán 8