Category: Soạn Văn

những bài tập tả văn, soạn văn hay nhất, ngắn nhất của các lớp 6,7,8,9,10,11 và lớp 12 cũng như các bài văn hay để thi đại học

Soạn văn lớp 9 bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 9 bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh ngắn gọn hay nhất : Câu 2 (trang 14 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1): Đọc đoạn văn sau và nêu nhận xét về biện pháp nghệ thuật được sử dụng để thuyết minh. Bà tôi thường kể cho tôi nghe rằng chim...