Category: Sách Cấp 2

Soạn văn lớp 6 bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 6 bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm , dấu chấm hỏi , dấu chấm than ) ngắn gọn hay & đúng nhất: Câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong những sau có gì đặc biệt?a) Tôi phải bảo: - Được, chú mình...