Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 22 trang 69 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 22 trang 69 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 9 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 9 Bài 21 trang 67

Giải bài tập Hóa 9 Bài 20 trang 63

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 22 trang 69 đúng ngắn nhất

giải bài tập sgk, giải sgk hóa 9 tập 1, giải sgk hóa 9 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 9, giải bài tập hóa 9, giải bài tập sgk 9, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập sgk trang 6Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 22 trang 69 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 9 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 9 bài 22 trang 69

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 1

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau đây :

– Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

– Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

– Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 2

Hãy xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?

a) Al và khí Cl2.

b) Al và HNO3 đặc, nguội.

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội.

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết các phương trình hóa học (nếu có)

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 3

Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết rằng:

– A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng hiđro.

– C và D không phản ứng với dung dịch HCl.

– B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A.

– D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần).

a) B, D, C, A

b) D, A, B, C

c) B, A, D, C

d) A, B, C, D

e) C, B, D, A

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 4

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 1

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 5

Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 6

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 9 trang 69 câu 7

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 9 bài 22 trang 69

# Giải bài 1 trang 69 SGK Hóa 9

Hai phương trình hóa học của mỗi trường hợp :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ :

3Fe + 2O2 → Fe3O4(nhiệt độ cao)

2Mg + O2 → 2MgO(nhiệt độ cao)

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(nhiệt độ cao)

2Al + 3S → Al2S3(nhiệt độ cao)

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

d) Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓ .

# Giải bài 2 trang 69 SGK Hóa 9

– Những cặp chất sau có phản ứng: a và d

a) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

d) Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

– Những cặp chất sau không có phản ứng:

Al + HNO3 đặc nguội

Fe + H2SO4 đặc nguội.

Do Al và Fe bị thụ động hóa trong môi trường HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội

# Giải bài 3 trang 69 SGK Hóa 9

A, B tác dụng với HCl và C, D không phản ứng với HCl ⇒ A,B hoạt động mạnh hơn B, C

B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A ⇒ B hoạt động mạnh hơn A

D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C ⇒ D mạnh hơn C

⇒Sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là: B, A, D, C

Phương án c đúng.

# Giải bài 4 trang 69 SGK Hóa 9

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 5 trang 69 SGK Hóa 9

Gọi nguyên tử khối của kim loại A là A.

Phương trình hóa học của phản ứng:

2A + Cl2 → 2ACl

mA = 9,2g, mACl = 23,4g.

Có nA = nACl

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 3

⇒ 9,2 x (A + 35,5) = A x 23,4.

⇒ A = 23. Vậy kim loại A là Na.

# Giải bài 6 trang 69 SGK Hóa 9

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 8

b) Cứ 1 mol Fe phản ứng tạo thành 1mol Cu thì khối lượng thanh Fe tăng 64 – 56 = 8 (g)

Có x mol Fe phản ứng tăng: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 7 trang 69 SGK Hóa 9

a) Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑ (2)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 5

nAl = x mol; nFe = y mol.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 6

mhh = 27x + 56y = 0,83.

Giải hệ phương trình ta có: x =0,01; y= 0,01

mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-9-bai-22-trang-69-dung-ngan-nhat 7

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 9 tập 1, giải sgk hóa 9 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 9, giải bài tập hóa 9, giải bài tập sgk 9, giải bài tập sgk bài 22, giải bài tập sgk trang 69