Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 45 trang 152 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 45 trang 152 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 8. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 8 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

bài luyện tập 8 – hóa 8 trang 151

Hóa 8 Bài 43

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 45 trang 152 đúng ngắn nhất

giải bài tập sgk, giải sgk hóa 8 tập 1, giải sgk hóa 8 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 8, giải bài tập hóa 8, giải bài tập sgk 8, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập sgk trang 4,  1Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 45 trang 152 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 8. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 8 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 8 bài 45 trang 152

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 152 câu 1

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

3) 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% trở nên.

4) 50m dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 45 trang 152

# Giải bài 1 trang 152 SGK Hóa 8

1) Thực hành 1

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-45-trang-152-dung-ngan-nhat 1

Khối lượng nước cần dùng là: 50 – 7,5 = 42,5(g).

Phần thực hành:

Cần 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được 50g dung dịch đường 15%.

2) Thực hành 2

Phần tính toán

Số mol NaCl cần dùng là:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-45-trang-152-dung-ngan-nhat 2

Có khối lượng là: 58,5 x 0,02 = 1,17(g).

Phần thực hành:

Cho 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều đến cho vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

3) Thực hành 3

Phần tính toán

Khối lượng chất tan(đường) có trong 50g dung dịch đường 5% là:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-45-trang-152-dung-ngan-nhat 3

Khối lượng nước cần dùng là: 50 – 16,7 = 33,3(g).

Phần thực hành:

Cần 16,7g dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dung dịch đường 5%.

4) Thực hành 4

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dung dịch 0,1M cần pha chế là:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-45-trang-152-dung-ngan-nhat 4

Phần thực hành:

Đong 25ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dung dịch NaCl 0,1M.

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 8 tập 1, giải sgk hóa 8 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 8, giải bài tập hóa 8, giải bài tập sgk 8, giải bài tập sgk bài 45, giải bài tập sgk trang 152