Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 38 trang 166 & 167 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 38 trang 166 & 167 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Bài 3 trang 165 Hóa 12

Giải bài tập Hóa 12 trang 163

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 38 trang 166 & 167 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 38 trang 166 & 167 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 38 trang 166 & 167

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 166 câu 1

Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau:

Cu → CuS → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuCl2 → Cu.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 166 câu 2

Khi cho 100 g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng một lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu 38,08 lít khí. Các thể tích đo ở đktc. Xác định thành phần % của hợp kim.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 167 câu 3

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng . Cho 14,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 3,36 lít

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 167 câu 4

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 85%

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 167 câu 5

Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2g. Có bao nhiêu gam Cu đã bám vào thanh sắt?

A. 9,3 g.

B. 9,4 g.

C. 9,5 g.

D. 9,6 g.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 167 câu 6

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 38 trang 166 & 167

# Giải bài 1 trang 166 SGK Hóa 12

Cu + S → CuS

3CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

CuCl2 → Cu +Cl2.

# Giải bài 2 trang 166 SGK Hóa 12

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

Phần không tan là Fe và Cr

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 (3)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-38-trang-166-167-dung-ngan-nhat 1

⇒ mFe = 1,55. 56 = 86,8 g

mCr = 0,15. 52 = 7,8 g

Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là :

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-38-trang-166-167-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 3 trang 167 SGK Hóa 12

Đáp án D

%Fe = 100% – 43,24% = 56,76%

Khối lượng của Fe là

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-38-trang-166-167-dung-ngan-nhat 3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,15(mol)                0,15(mol)

VH2 = 0,15 x 22,4 = 3,36 (lit)

# Giải bài 4 trang 167 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-38-trang-166-167-dung-ngan-nhat 4

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-38-trang-166-167-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 5 trang 167 SGK Hóa 12

Đáp án D.

Gọi x là số mol Fe phản ứng

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1,2 = 64x – 56x → x = 0,15

Khối lượng Cu mCu = 0,15 x 64 = 9,6 (g)

# Giải bài 6 trang 167 SGK Hóa 12

Đáp án B.

3Cu + 2NaNO3 + 4H2SO4 → 3CuSO4 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 38, giải bài tập sgk trang 166 & 167