Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 36 trang 163 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 36 trang 163 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Bài 3 trang 159 Hóa 12

Giải bài tập Hóa 12 trang 155

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 36 trang 163 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 36 trang 163 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 36 trang 163

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 163 câu 1

Dãy nào sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 163 câu 2

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Ni.

C. Sn.

D. Cr.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 163 câu 3

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 163 câu 4

Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính ?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnSO4

D. Zn(HCO3)2

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 163 câu 5

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?

A. MgSO4

B. CaSO4

C. MnSO4

D. ZnSO4

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 36 trang 163

# Giải bài 1 trang 163 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 2 trang 163 SGK Hóa 12

Đáp án C.

# Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa 12

Đáp án B.

Các phương trình phản ứng :

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của MgO, Fe2O3 và CuO

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Số mol H2SO4 = 0,3. 2 = 0,6(mol)

1 mol oxit phản ứng tạo thành 1 mol muối ⇒ khối lượng tăng: 96 – 16 = 80g

⇒ mmuối = 32 + 80 . 0,6 = 80g

# Giải bài 4 trang 163 SGK Hóa 12

Đáp án C.

# Giải bài 5 trang 163 SGK Hóa 12

Đáp án D.

PTHH:

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2↓

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 36, giải bài tập sgk trang 163