Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 35 trang 158 & 159 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 35 trang 158 & 159 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 trang 155

Giải bài tập Hóa 12 bài 33

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 35 trang 158 & 159 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 35 trang 158 & 159 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 35 trang 158 & 159

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 158 câu 1

Cấu hình electron của Cu2+ là :

A. [Ar]3d7.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d9.

D. [Ar]3d10.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 159 câu 2

Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO(đktc). Kim loại M là:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 159 câu 3

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là :

A. 21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 159 câu 4

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 159 câu 5

Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 159 câu 6

Một thanh đồng nặng 140,8 gam sau khi đã ngâm trong dung dịch AgNO3 có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 32% (D= 1,2g/ml) đã tác dụng với thanh đồng.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 35 trang 158 & 159

# Giải bài 1 trang 158 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Cấu hình e của Cu: [Ar]3d104s1

Cấu hình e của Cu2+: [Ar]3d9

# Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 1

# Giải bài 3 trang 159 SGK Hóa 12

Đáp án C.

nCu = 0,12 mol.

nCu(NO3)2 = nCu = 0,12 mol.

mCu(NO3)2 = 0,12 x 188 = 22,56.

# Giải bài 4 trang 159 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 2

Phương trình hóa học:

2Cu + O2 → 2CuO (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3)

Gọi nCu phản ứng = x mol ⇒ nCu dư = 0,2 – x (mol)

Theo pt (3):

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 3

⇒ 0,2 – x = 0,03 ⇒ x = 0,17 mol

Theo pt: nCuO = nCu pư = x = 0,17 mol

nHNO3 = 2. nCuO + 4. nNO = 2. 0,17 + 4. 0,02 = 0,42 mol

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 5 trang 159 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 5

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

nFe = nCuSO4 = 0,232 mol.

mFe = 0,232 x 56 = 12,992g.

# Giải bài 6 trang 159 SGK Hóa 12

Khối lượng thanh đồng tăng là Δm = 171,2 – 140,8 = 30,4 (g)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

x        2.x(mol)                              2x(mol)

Gọi x là số mol Cu phản ứng

Ta có Δm = mAg – mCu = 2. 108x – 64x = 152x

⇒ 152x = 30,4 ⇒ x = 0,2 (mol)

Khối lượng của AgNO3 là mAgNO3 = 0,2. 2. 170 = 68 (g)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-35-trang-158-159-dung-ngan-nhat 6

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 35, giải bài tập sgk trang 158 & 159