Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 34 trang 155 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 34 trang 155 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 bài 33

Giải bài tập Hóa 12 Bài 32 trang 145

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 34 trang 155 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 34 trang 155 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 34 trang 155

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 155 câu 1

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Cr2O3

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 155 câu 2

Cấu hình electron của ion Cr3+ là phương án nào?

A.[Ar] 3d5

B.[Ar] 3d4

C.[Ar] 3d3

D.[Ar] 3d2

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 155 câu 3

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 155 câu 4

Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom

a) Đóng vai trò cation.

b) Có trong thành phần của anion.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 155 câu 5

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam O2 và 1 mol crom (III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xem xét natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 34 trang 155

# Giải bài 1 trang 155 SGK Hóa 12

(1) 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

(2) Cr2O3 + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3H2O

(3) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4

(4) 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O

# Giải bài 2 trang 155 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Cấu hình e của Cr là: [Ar]3d54s1

⇒ Cấu hình e của Cr3+ là: [Ar]3d3

# Giải bài 3 trang 155 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 4 trang 155 SGK Hóa 12

Muối mà crom đóng vai trò của cation : Cr2(SO4)3, CrCl3, CrSO4

Muối mà crom có trong thành phần của anion : K2Cr2O7, Na2CrO4

# Giải bài 5 trang 155 SGK Hóa 12

2Na2Cr2O7 → 2Na2O + 2Cr2O3 + 3O2

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-34-trang-155-dung-ngan-nhat

Nung 2 mol Na2Cr2O7 nếu thu 48 gam O2 thì chỉ nung hết 1 (mol). Do đó phản ứng chưa kết thúc.

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 34, giải bài tập sgk trang 155