Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 31 trang 141 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 31 trang 141 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Bài 30 Hóa học 12

Hóa 12 Bài 29 trang 134

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 31 trang 141 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 31 trang 141 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 31 trang 141

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 141 câu 1

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2?

A. Na, Mg, Ag.

B. Fe, Na, Mg.

C. Ba, Mg, Hg.

D. Na, Ba, Ag.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 141 câu 2

Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?

A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 141 câu 3

Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.

B. Zn.

C. Fe.

D. Al.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 141 câu 4

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 141 câu 5

Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí H2 Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 31 trang 141

# Giải bài 1 trang 141 SGK Hóa 12

Đáp án B.

Các phản ứng xảy ra:

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

# Giải bài 2 trang 141 SGK Hóa 12

Đáp án B.

Cấu hình e của Fe: [Ar]3d64s2

⇒ cấu hình e của Fe3+: [Ar]3d5

# Giải bài 3 trang 141 SGK Hóa 12

Đáp án C.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-31-trang-141-dung-ngan-nhat 1

# Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-31-trang-141-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 5 trang 141 SGK Hóa 12

Gọi hóa trị của M là n

Gọi nMg = x mol ⇒ nFe = 3.x mol

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-31-trang-141-dung-ngan-nhat 3

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-31-trang-141-dung-ngan-nhat 4

Giải hệ pt ⇒ x = 0,1 mol ⇒ n = 2 ⇒ M = 24

Vậy M là Mg

nMg = 0,1 mol ⇒ nFe = 0,3 mol

Thành phần % theo khối lượng

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-31-trang-141-dung-ngan-nhat 5

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 31, giải bài tập sgk trang 141