Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 28 trang 132 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 28 trang 132 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Hóa 12 Bài 27 trang 128

Giải bài tập Hóa 12 Bài 26 trang 119

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 28 trang 132 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 28 trang 132 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 28 trang 132

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 1

Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng hidroxit trong hỗn hợp là:

A. 1,17 g và 2,98 g

B. 1,12 g và 1,6 g

C. 1,12 g và 1,92 g

D. 0,8 g và 2,24 g

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 2

Sục khí 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 10g.

B. 15g.

C. 20g.

D. 25g.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 3

Chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu

A. NaCl.

B. H2SO4.

C. Na2CO3.

D. HCl.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 4

Có 28,1 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% về khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl để lấy CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chúa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B. Tính a để kết tủa B thu được là lớn nhất.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 5

Cách nào sau đây có thể điều chế được kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch có màng ngăn.

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. Dùng Al để khử oxit CaO ở nhiệt độ cao.

D. Dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 132 câu 6

Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi đun nóng nước còn lại thu thêm 2gam kết tủa nữa. Giá trị của a là :

A. 0,05 mol.

B. 0,06 mol.

C. 0,07 mol.

D. 0,08 mol.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 28 trang 132

# Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa 12

Đáp án D.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

x(mol)                   x(mol)

KOH + HCl → KCl + H2O

y(mol)                  y(mol)

gọi x, y lần lượt là số mol NaOH và KOH

theo bài ra ta có hệ pt

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-28-trang-132-dung-ngan-nhat 1

mNaOH = 0,02.40 = 0,8 (g)

mKOH = 0,04.56 = 2,24 (g)

# Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-28-trang-132-dung-ngan-nhat 2

Theo pt(2): nCaCO3 pư = nCO2 = 0,05 mol

Như vậy CaCO3 không bị hòa tan là: 0,25 – 0,05 = 0,2(mol)

Khối lượng kết tủa thu được là m = 0,2. 100 = 20(g)

# Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa 12

Đáp án C.

# Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-28-trang-132-dung-ngan-nhat 3

Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCO3 và BaCO3 trong 28,1 gam hỗn hợp.

Để lượng kết tủa CaCO3 thu được là lớn nhất thì số mol CO2 = số mol Ca(OH)2

→ x + y = 0,2

Cách 1:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-28-trang-132-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa 12

Đáp án B.

CaCl2 -dpnc→ Ca + Cl2

# Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-28-trang-132-dung-ngan-nhat 5

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 28, giải bài tập sgk trang 132