Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 27 trang 128 & 129 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 27 trang 128 & 129 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 Bài 26 trang 119

Hóa 12 trang 111

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 27 trang 128 & 129 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 27 trang 128 & 129 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 27 trang 128 & 129

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 128 câu 1

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 1

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 128 câu 2

Có hai lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 128 câu 3

Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazo lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit lưỡng tính.

D. Al(OH)3 là một hydroxit lưỡng tính.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 129 câu 4

Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính ?

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. ZnSO4.

D. NaHCO3.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 129 câu 5

Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 129 câu 6

Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 129 câu 7

Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al , Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử, thì số kim loại có thể phân biệt được là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 129 câu 8

Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được 2,16 g Al. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 27 trang 128 & 129

# Giải bài 1 trang 128 SGK Hóa 12

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

(3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

(5) 2 Al(OH)3 -to→ Al2O3 + 3H2O

(6) 2Al2O3 -dpnc→ 4Al + 3O2

# Giải bài 2 trang 128 SGK Hóa 12

Cho hai lọ lần lượt tác dụng với nhau :

Cho từ từ dd lọ 1 vào lọ 2 nếu xuất hiện kết tủa mà kết tủa tan ngay thì lọ 1 là AlCl3 và lọ 2 là NaOH

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Nếu cho từ từ dd lọ 1 vào lọ 2 mà có kết tủa sau một thời gian kết tủa mới tan thì lọ 1 là NaOH và lọ 2 là AlCl3

# Giải bài 3 trang 128 SGK Hóa 12

Đáp án D.

# Giải bài 4 trang 129 SGK Hóa 12

Đáp án C.

# Giải bài 5 trang 129 SGK Hóa 12

Gọi x, y (mol) lần lượt là số mol Mg, Al trong hỗn hợp.

Phương trình phản ứng:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 2

mMg = 24.0,1 = 2,4(g)

mAl = 27.0,2 = 5,4(g)

# Giải bài 6 trang 129 SGK Hóa 12

Số mol AlCl3 là nAlCl3 = 0,1. 1 = 0,1 (mol)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 3

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1)

0,1(mol) 0,1(mol)

2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2O (2)

0,05(mol)

2 Al(OH)3 -to→ Al2O3 + 3H2O (3)

0,05(mol) 0,025(mol)

Theo pt(3) ta thấy nAl(OH)3 = 2. nAl2O3 = 2. 0,025 = 0,05 (mol)

Như vậy đã có: 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol) Al(OH)3 đã bị hòa tan ở pt (2)

Từ (1) và (2) số mol NaOH = 3.0,1 + 0,05 = 0,35 (mol)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 7 trang 129 SGK Hóa 12

Đáp án D.

Trích mẫu thử rồi đổ nước vào từng mẫu thử

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trong suốt là Na

Kim loại nào phản ứng mạnh với nước, tạo dung dịch trắng đục là Ca vì Ca(OH)2 ít tan, kết tủa trắng

Cho dd NaOH đến dư vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tác dụng tạo kết tủa rồi kết tủa tan, có giải phóng khí là Al.

Chất còn lại không phản ứng là Fe

PTHH:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 8 trang 129 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Theo đinh luật Faraday khối lượng nhôm thu được là

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-27-trang-128-129-dung-ngan-nhat 6

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 27, giải bài tập sgk trang 128 & 129