Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 26 trang 118 & 119 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 26 trang 118 & 119 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Hóa 12 trang 111

giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 24 trang 104

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 26 trang 118 & 119 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 26 trang 118 & 119 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 26 trang 118 & 119

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 118 câu 1

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

A. bán kính nguyên tử giảm dần.

B. năng lượng ion hóa giảm dần.

C. tính khử giảm dần.

D. khả năng tác dụng với nước giảm dần.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 2

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. Có kết tủa trắng.

B. Có bọt khí thoát ra.

C. Có kết tủa trắng và bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 3

Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối( CaCO3 , MgCO3) trong hỗn hợp là :

A. 35,2 % và 64,8%.

B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.

D. 17,6% và 82,4%.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 4

Cho 2 kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be.

B. Mg.

C. Ca.

D. Ba.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 5

Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2(đktc) vào dung dịch A.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 6

Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95g . Xác định tên kim loại

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 7

Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong hỗn hợp.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 8

Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào ?

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.

B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.

D. Nước mềm

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 119 câu 9

Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 để làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 26 trang 118 & 119

# Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 2 trang 119 SGK Hóa 12

Đáp án A.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 1

# Giải bài 3 trang 119 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 4 trang 119 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 3

# Giải bài 5 trang 119 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 4

nCaCO3 = nCO2 pư = nCa(OH)2 = 0,05 mol

nCO2 dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

CaCO3 tạo thành 0,05 (mol) bị hòa tan 0,025 (mol)

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 6 trang 119 SGK Hóa 12

Gọi kim loại cần tìm là M, có hóa trị là n

Công thức muối clorua là MCln

Công thức muối nitrat là M(NO3)n. Có số mol là x

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 6

# Giải bài 7 trang 119 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-26-trang-118-119-dung-ngan-nhat 7

# Giải bài 8 trang 119 SGK Hóa 12

Đáp án C.

Cốc nước trên chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-

⇒ Thuộc nước cứng toàn phần (có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)

# Giải bài 9 trang 119 SGK Hóa 12

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaCl

3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4.

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 26, giải bài tập sgk trang 118 & 119