Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 25 trang 111 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 25 trang 111 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 24 trang 104

Giải bài tập Hóa 12 Bài 23 trang 103

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 25 trang 111 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 25 trang 111 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 25 trang 111

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 1

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 2

Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 3

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 4

Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 5

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 6

Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 7

Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 111 câu 8

Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên 2 KL đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 25 trang 111

# Giải bài 1 trang 111 SGK Hóa 12

Đáp án A.

# Giải bài 2 trang 111 SGK Hóa 12

Đáp án C.

M+ có cấu hình e là: 2s22p6.

⇒ cấu hình e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là Na ⇒ M+ là Na+

# Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 1

# Giải bài 4 trang 111 SGK Hóa 12

Đáp án C.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 5 trang 111 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 3

# Giải bài 6 trang 111 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 4

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

# Giải bài 7 trang 111 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 8 trang 111 SGK Hóa 12

a. Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 6

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-25-trang-111-dung-ngan-nhat 7

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 25, giải bài tập sgk trang 111