Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 23 trang 103 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 23 trang 103 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 Bài 22

Giải bài tập Hóa 12 bài 21 trang 98

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 23 trang 103 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 23 trang 103 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 23 trang 103

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 103 câu 1

Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 103 câu 2

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch AgNO3 4% khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 103 câu 3

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 103 câu 4

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. Mg.  B. Ca.  C. Fe.  D. Ba.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 103 câu 5

Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 23 trang 103

# Giải bài 1 trang 103 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-23-trang-103-dung-ngan-nhat 1

# Giải bài 2 trang 103 SGK Hóa 12

a) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓

AgNO3 là chất oxi hóa, Cu là chất khử.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-23-trang-103-dung-ngan-nhat 2

Áp dụng tăng giảm khối lượng:

b) Khối lượng vật sau phản ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g

# Giải bài 3 trang 103 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-23-trang-103-dung-ngan-nhat 3

# Giải bài 4 trang 103 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-23-trang-103-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 5 trang 103 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-23-trang-103-dung-ngan-nhat 5

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 23, giải bài tập sgk trang 103