Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 21 trang 98 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 21 trang 98 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 Bài 20

Giải bài tập Hóa 12 Bài 19

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 21 trang 98 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 21 trang 98 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 21 trang 98

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 98 câu 1

Trình bày các cách có thể :

– Điều chế Ca từ CaCO3

– Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 98 câu 2

Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 98 câu 3

Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là :

A. 56% Fe và 4,7% Si

B. 54% Fe và 3,7% Si

C. 53% Fe và 2,7% Si

D. 52% Fe và 4,7% Si

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 98 câu 4

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :

A. 28g.

B. 26g.

C. 24g.

D. 22g.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 98 câu 5

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfua của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau khi 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân.

b. Xác định tên kim loại.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 21 trang 98

# Giải bài 1 trang 98 SGK Hóa 12

Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 1

Từ CuSO4 điều chế Cu có thể dùng phương pháp : điện phân dung dịch , thủy luyện, nhiệt luyện.

– Thủy luyện : CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

– Nhiệt luyện :

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 2

– Điện phân dung dịch :

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 3

# Giải bài 2 trang 98 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 3 trang 98 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 4 trang 98 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 6

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

30 + mCO = m + mCO2 → m = 30 + 0,25 x 28 – 0,25 x 44 = 26 (g)

Đáp án B.

# Giải bài 5 trang 98 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-21-trang-98-dung-ngan-nhat 7

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 21, giải bài tập sgk trang 98