Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 15 trang 76 & 77 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 15 trang 76 & 77 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Bài 3 trang 72 Hóa 12

Giải bài tập Hóa 12 bài 13

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 15 trang 76 & 77 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 15 trang 76 & 77 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 15 trang 76 & 77

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 76 câu 1

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 76 câu 2

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 77 câu 3

Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-15-trang-76-77-dung-ngan-nhat 1

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 77 câu 4

Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a. PVC (làm vải giả da) và da thật.

b. Tơ tằm và tơ axetat.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 77 câu 5

a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

– Stiren → polistiren.

– Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b. Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 15 trang 76 & 77

# Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa 12

a) CH2=CH-Cl

b) CF2=CF2

c) CH2 = CH – CH3

d) NH2-[CH2]6-COOH

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-15-trang-76-77-dung-ngan-nhat 2

g) H2N-[CH2]6-NH2 và HCOO-[CH2]4-COOH

# Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12

a. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat

# Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-15-trang-76-77-dung-ngan-nhat 3

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-15-trang-76-77-dung-ngan-nhat 4

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 15, giải bài tập sgk trang 76 & 77