Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 14 trang 72 & 73 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 14 trang 72 & 73 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 12 bài 13

Giải bài tập Hóa 12 Bài 12 trang 58

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 14 trang 72 & 73 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 12 bài 14 trang 72 & 73 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 12. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 12 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 12 bài 14 trang 72 & 73

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 72 câu 1

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 72 câu 2

Tơ tằm và nilon -6,6 đều :

A. Có cùng phân tử khối.

B. Thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. Có chứa các loại nguyên tố giống nhau trong phân tử.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 72 câu 3

a. Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime : chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 72 câu 4

Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

A. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

B. Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 73 câu 5

Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 12 trang 73 câu 6

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 12 bài 14 trang 72 & 73

# Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa 12

Đáp án B.

# Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa 12

Đáp án D.

# Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa 12

a. – Điểm chung : đều có cấu tạo từ các polime.

– Khác nhau : về mặt tính chất của các polime.

+ Chất dẻo : polime có tính dẻo.

+ Tơ : polime mảnh, sợi dài, có độ bền nhất định.

+ Cao su : polime có tính đàn hồi.

+ Keo dán : polime có khả nằng kết dính.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

– Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

– Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

# Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa 12

A. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

– Điều chế PVC

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 1

– Điều chế poli vinyl axetat

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 2

B. Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

– Điều chế polibutađien

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 3

-Điều chế polime đồng trùng hợp

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 4

# Giải bài 5 trang 73 SGK Hóa 12

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 5

# Giải bài 6 trang 73 SGK Hóa 12

Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) có khối lượng 64 đvC; Mỗi monome isopren (C5H8) có khối lượng là 68. Mỗi cầu đi sunfua (-S-S-) thay 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime chứa một cầu đi sunfua là :

62 + 68n, trong đó thành phần S là 2%, ta có biểu thức :

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-12-bai-14-trang-72-73-dung-ngan-nhat 6

Có khoảng 46 mắt xích isopren chứa 1 cầu đi sunfua.

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 12 tập 1, giải sgk hóa 12 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 12, giải bài tập hóa 12, giải bài tập sgk 12, giải bài tập sgk bài 14, giải bài tập sgk trang 72 & 73