Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 bài 12 trang 59 & 60 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 bài 12 trang 59 & 60 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 10. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 10 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Hóa 10 Bài 11 trang 54

Giải bài tập Hóa 10 Bài 10 trang 51

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 bài 12 trang 59 & 60 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk- hoa-hoc-lop-10Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 bài 12 trang 59 & 60 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 10. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 10 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 10 bài 12 trang 59 & 60

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 59 câu 1

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do.

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn đáp án đúng nhất

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 59 câu 2

Muối ăn ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Các ion Na+ và Cl-

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 60 câu 3

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-).

b) Những điện tích ở ion Li+ và O2- do đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống O2-.

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 60 câu 4

Xác định số proton, notron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-10-bai-12-trang-59-60-dung-ngan-nhat 1

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 60 câu 5

So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 10 trang 60 câu 6

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 10 bài 12 trang 59 & 60

# Giải bài 1 trang 59 SGK Hóa 10

D đúng

# Giải bài 2 trang 59 SGK Hóa 10

C đúng.

# Giải bài 3 trang 60 SGK Hóa 10

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích ở Li+ do mất 1e mà có, điện tích ở O2- do O nhận thêm 2e mà có.

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron giống Li+

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình electron giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.

2Li → 2Li+ + 2e;

O + 2e → O2-;

2Li+ + O2- → Li2O.

# Giải bài 4 trang 60 SGK Hóa 10

Số proton, notron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-10-bai-12-trang-59-60-dung-ngan-nhat 2

# Giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 10

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều có 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na có 11e ⇒ Na+ có 11 – 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ có 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al có 13e ⇒ Al3+ có 13 – 3 = 10e

# Giải bài 6 trang 60 SGK Hóa 10

H3PO4 NH4NO3 K2SO4 NH4Cl Ca(OH)2
Ion đa nguyên tử Ion PO43- NH4+ và NO3 SO42- NH4+ OH
Tên gọi Anion photphat Cation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3 Anion sunphat Cation amoni Anion hidroxit

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 10 tập 1, giải sgk hóa 10 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 10, giải bài tập hóa 10, giải bài tập sgk 10, giải bài tập sgk bài 12, giải bài tập sgk trang 59 & 60