Bài giải sách bài tập Toán 6 trang 22 câu 126, 127, 128, 129 tập 1 – Giải SBT

Bài giải sách bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126, 127, 128, 129 – Giải SBT Toán lớp 6: với sách giải toán lớp 6 học kỳ 1 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 6 hay, đúng nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 6 tập 1 này chúng tôi có soạn thảo thêm hình vẽ đầy đủ cho các em và các bậc phụ huynh hình dung nội dung cách giải dễ nhất. Cụ thể được qua bài viết Giải bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126, 127, 128, 129 dưới đây

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 36

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 59

Giải vở bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126, 127, 128, 129

bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 5Giải bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126, 127, 128, 129

Bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126

Điền chữ số vào dấu * để  được số \overline{*45}

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

Bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 127

Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện:
a) Số đó chia hết cho 2
b) Số đó chia hết cho 5

Bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 128

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 129

Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số:
a) Lớn nhất và chia hết cho 2
b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 22 câu 126, 127, 128, 129

Giải sách bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 126

a) Vì số  \overline{*45} có chữ số tận cùng là số lẻ nên không chia hết cho 2. Như vậy không có chữ số nào thay vào dấu * để được số chia hết cho 2.

b) Vì số \overline{*45} có chữ số tận cùng là số 5 nên chia hết cho 5. Như vậy thay vào dấu * bằng các chữ số từ 0 đến 9 thì được số chia hết cho 5.

Giải sách bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 127

a) Để được số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng của số đó phải là số chẵn. Như vậy ta có các số: 560, 506, 650

b) Để được số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là 0 hoặc 5. Như vậy ta có các số: 560, 650 , 605.

Giải sách bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 128

Vì số cần tìm chia hết cho 2 nên số tận cùng phải là số chẵn.

Như vậy số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau và chia hết cho 2 là 22, 44, 66, 88

Ta có:  22 chia cho 5 dư 2

44 chia cho 5 dư 4

66 chia cho 5 dư 1

88 chia cho 5 dư 3

Vậy số cần tìm là 44

Giải sách bài tập Toán 6 trang 22 tập 1 câu 129

a) Vì số cần tìm chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải là 4; số lớn nhất nên chữ số hàng trăm là 5. Vậy số cần tìm là 534.

b) Vì số cần tìm chia hết cho 5 nên chứ số tận cùng phải là 5; số nhỏ nhất nên chữ số hàng trăm là 3. Vậy số cần tìm là 345.

Xem Full tại: Giải sách bài tập Toán 6 tập 1

Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3 2Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags:  bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 22