Bài giải sách bài tập Toán 6 trang 21 câu 123, 124, 125 tập 1 – Giải SBT Toán lớp 6

Bài giải sách bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123, 124, 125 – Giải SBT Toán lớp 6: với sách giải toán lớp 6 học kỳ 1 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 6 hay, đúng nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 6 tập 1 này chúng tôi có soạn thảo thêm hình vẽ đầy đủ cho các em và các bậc phụ huynh hình dung nội dung cách giải dễ nhất. Cụ thể được qua bài viết Giải bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123, 124, 125 dưới đây

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 126

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Giải vở bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123, 124, 125

bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 5Giải bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123, 124, 125

Bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123

Trong các số 213; 435; 680; 156

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 124

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) 1.2.3.4.5 + 52

b) 1.2.3.4.5 – 75

Bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 125

Điền chữ số vào dấu * để được số \overline{35*}

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5

Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 21 câu 123, 124, 125

Giải sách bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 123

a) Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là số chẵn nhưng khác số 0. Ta có số 156

b) Số  chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 5. Ta có số 435

c) Số  chia hết cho cả 2 và 5  là số có chữ số tận cùng là 0. Ta có số  680

Giải sách bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 124

a) Ta có:   1.2.3.4.5 ⋮  2 ; 52 ⋮  2

Suy ra (1.2.3.4.5 + 52 ) ⋮  2

1.2.3.4.5 ⋮ 5 ; 52  ⋮̸ 5

Suy ra (1.2.3.4.5 + 52 )  ⋮̸ 5

b) Ta có    1.2.3.4.5 ⋮  2 ; 75  ⋮̸ 2

Suy ra (1.2.3.4.5 – 75)  ⋮̸ 2

1.2.3.4.5 ⋮ 5 ; 75 ⋮ 5

Suy ra (1.2.3.4.5 – 75) ⋮  5

Giải sách bài tập Toán 6 trang 21 tập 1 câu 125

a) Số \overline{35*} chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải là số chẵn.

Vậy dấu * được thay bởi các chữ số 0; 2; 4; 6; 8 thì được số chia hết cho 2

b) Số  \overline{35*} chia hết cho 5 nên chữ số tận cùng phải là chữ  số 0 hoặc chữ  số 5

Vậy dấu * được thay bởi các chữ số 0; 5 thì được số chia hết cho 5

c) Số  \overline{35*} chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng phải là chữ số 0.

Vậy dấu * được thay bằng chữ số 0 thì chia hết cho 2 và 5

Xem Full tại: Giải sách bài tập Toán 6 tập 1

Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3 2Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

+ Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags:  bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 21