Soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt): Rèn luyện chính tả ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt): Rèn luyện chính tả ngắn gọn hay nhất : 1. Làm các bài tập chính tả. a) Điền vào chỗ trống: b) Tìm từ theo yêu cầu: c) Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn, ví dụ: + Đặt câu với mỗi từ:...

Giải vở bài tập Toán 3 trang 99 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Giải vở bài tập Toán 3 trang 99 tập 2 câu 1, 2, 3, 4:với sách giải toán lớp 3 học kỳ 2 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 3 hay nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 3 tập 1 này chúng tôi có...

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 12 Bài tập cuối chương V câu 13, 14, 15 trang 82 ngắn và đúng nhất: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm ; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m ; ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe...

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 70 câu 1, 2, 3, 4

Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 70 câu 1, 2, 3, 4:với sách giải toán lớp 5 học kỳ 1 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải trong sách bài tập toán lớp 5 hay nhất và dễ hiểu nhất. cùng với đó trong sách giải bài tập toán lớp 5 tập 1 này chúng tôi...